دسته: اندیشه

اگر همه‌‌‌‌چيز سياسی باشد، آنگاه ديگر هيچ‌‌‌‌چيز سياسی نيست

در سال‌های پس از ۲۰۰۸، عصر یخ‌بندانِ سیاسی‌ای که بعد از سقوط دیوار برلین آغاز شده بود به پایان رسید. در سرتاسر غرب جنبش‌هایی مردمی پدیدار شدند و یک بار دیگر شبحِ …

از فرانکفورت تا فاکس

اگرچه تقسیم‌بندی متفکران به چپ و راست، هیچ‌وقت چندان دقیق و کارامد نبوده، اما تاریخ‌نگاران اندیشه هیچ‌وقت در جای دادن اندیشه‌های مکتب فرانکفورت ذیل اردوگاه چپ تردید نداشته‌اند. اما در سال‌های اخیر …

10 تیر 1402 0 دیدگاه