خبرگزاری ایرنا Islamic Republic News Agency، خبرگزاری رسمی دولت است. ایرنا به عنوان یک خبرگزاری دولتی زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کند. خبرگزاری ایرنا در دو دهه اول پس از انقلاب خبرگزاری کلیت نظام جمهوری اسلامی و نه صرفاً دولت بود اما در دهه ۷۰ که جناح‌بندی‌های درون نظام جمهوری اسلامی پررنگ شد، ایرنا هم به پایگاه رسانه‌ای دولت تبدیل شد. نمی‌توان برای خبرگزاری ایرنا، هویت مشخصی قائل شد، زیرا با روی کارآمدن هر دولت، هویت سیاسی این خبرگزاری دگرگون شده و متناسب با گرایش سیاسی دولت جدید، تغییر می‌کند.

درحال حاضر هم باتوجه به روی کار بودن دولت سیزدهم به ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، تیم جدید این رسانه، متناسب با خط و مشی سیاسی این دولت انتخاب شده و فعالیت می‌کنند. درحال حاضر علی‌ نادری، سردبیر سابق رجانیوز و مدیر روابط عمومی قوه قضائیه، مدیر عامل ایرنا می‌باشد و شورای سردبیری این رسانه رسمی کشورمان را، ستم پور؛دفتر پژوهش و بررسی‌های خبری،کامران قبادی؛معاون خبر، محسن بهاروند؛مدیرکل استانها، حمیدرضا داودی؛مدیرکل اخبار داخلی، فردین پازوکی؛ مدیرکل اخبار خارجی و  محمدامین سلیمی؛ مدیر کل اخبار چندرسانه‌ای تشکیل می‌دهند.

ایرنا یکی از بزرگترین‌ و مهم‌ترین رسانه‌های کشور است که دایره فعالیتش چه در عرصه خبر و چه در عرصه تحلیل شامل؛ سیاست، اجتماعی، فرهنگ، علوم و آموزش و… می‌باشد. با اینکه ایرنا نماینده‌ی رسمی رسانه‌ای دولت است اما در حال حاضر علاوه بر پوشش اخبار و تحلیل‌های مربوط به اقدامات دولت به تولید محتوا و تبین در خصوص مسائل مختلف روز و مسائل بنیادین سیاسی، اجتماعی می‌پردازد. علاوه بر تولیدات مکتوب، سرویس چندرسانه‌ای ایرنا نیز از فعال‌ترین سرویس‌های این رسانه است. بسیاری از تحلیل‌های ایرنا در موضوعات سیاسی، بین‌الملل و فرهنگی قابل تامل و خوانندنی است.

«پست قبلی

پست بعدی»