رسانه اعتماد آنلاین را می‌توان، انشعاب روزنامه اعتماد در فضای اینترنت دانست.  این رسانه خط و مشی روزنامه اعتماد را پیگیری می‌کند و می‌توان آن را از جمله رسانه‌های اصلاحطلب دانست. اعتماد آنلاین وابسته به حزب اعتمادملی یکی از مهم‌ترین احزاب جریان اصلاحات می‌باشد. مدیر عامل این گروه رسانه‌ای؛ الیاس حضرتی، سیاستمدار و فعال اصلاحطلب، موسس حزب اعتماد ملی است.

اعتمادآنلاین علاوه بر بازتاب مطالب روزنامه اعتماد به تولید محتوا در حوزه، سیاسی، اقتصادی، فرهنگ و هنر و… نیز می‌پردازد. این رسانه علاوه بر تولیدات مکتوب، مصاحبه‌هایی مفصل با فعالین سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد که فعالیتش را با فضای مکتوب و روزنامه به کلی متفاوت کرده‌است.

برخلاف آنکه، اعتمادآنلاین خود را رسانه‌ای مستقل معرفی می‌کند، اما رگه‌های اصلاحطلبی در تمام تولیدات رسانه‌ای این رسانه به وضوح قابل مشاهده‌است.

«پست قبلی

پست بعدی»