اتفاقاتی که می‌افتد و خواهد افتاد بحران اوکراین به کجا ختم می‌شود؟

۱-روسیه کمربندی یکپارچه و متصل از جنوب اوکراین (کریمه)، شرق، شمال شرق تا شمال اوکراین (مرز بلاروس) را اشغال و به چند سرزمین مستقل تبدیل می کند. این نیم دایره از جنوب تا شمال اوکراین، در درازمدت، به عنوان دیوار حائل و ضربه گیر در برابر غرب و ناتو عمل خواهد کرد.

۲-روسیه صددرصد توان نظامی اوکراین را نابود می کند، اقتصاد ورشکسته و ویرانی گسترده در اوکراین به جا می گذارد تا اروپا نتواند به این زودی ها عضویت اتحادیه اروپا یا ناتو را به اوکراین بدهد و یا در صورت اعطاء، لااقل صد میلیارد دلار برای اروپا هزینه داشته باشد.

۳-روسیه لااقل ۴ میلیون پناهنده روی دست اروپا می گذارد.

۴-برای جبران خسارات تحریم اقتصادی روسیه، خسارات اروپایی ها را دوچندان می کند.

۵- روسیه درسی به  ناتو و خصوصا اروپا داد تا دیگر هوس تهدید و محاصره روسیه را نکنند.‌

۶- روسیه نشان داد که اگر ایران با روسیه همراهی نکند، در مذاکرات و تعاملات ایران با غرب، اختلال ایجاد می کند.

۷-به غرب و امریکا نشان داد در مذاکرات حساسی مثل برجام که مسئله امنیتی مرگ و زندگی است، می تواند آزارشان دهد.

۸-بحران اوکراین ربط مستقیمی به مسایل خاورمیانه، ایران و دیگر مناطق و موضوعات ندارد، ولی روسیه نشان داد که اگر غرب بخواهد برای روسیه بحران سازی کند، روسیه می تواند با بازیگری مخرب خود، در همه جا برای غرب دردسرساز باشد.

۹-از حواشی مشکوک موضوع این است که در اخبار آمد که امریکا دو کشتی مشکوک به حمل نفت ایران را توقیف کرده است. این خبر راست باشد یا شایعه، معنایش پیام امریکاست مبنی بر اینکه ایران و جهان تصور نکنند که نفت ایران جایگزین نفت روسیه خواهد شد و روسیه نیز اطمینان داشته باشد که امریکا قصد چنین کاری را ندارد.

۱۰-با این که بحران اوکراین ربطی به برجام ندارد، ولی با بهانه تراشی روسیه، نتیجه مذاکرات جاری به تاخیر افتاده است.

دیدگاهتان را بنویسید