چرا حضور معاون اقتصادی وزارت خارجه در مذاکرات اهمیت دارد؟

پیوستن معاون اقتصادی وزیر امور خارجه به تیم مذاکره کننده ایرانی در وین خبری است که نشان می دهد همت دولت در احیای اقتصاد ایران بسیار بلند است. بررسی منافع اقتصادی ملت ایران در مذاکرات نیازمند حضور کارشناسان اقتصادی برای به دست فرصت های اقتصادی پیش روی ایران است.

قدرت الله امام وردی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص حضور معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه و پیوستن وی به تیم مذاکره کننده ایران در وین، گفت: دیپلماسی اقتصادی یک رکن مهم در توسعه اقتصاد، تجارت و بازاریابی در تجارت کشورهای مختلف دنیاست. به دلیل اهمیت این موضوع وزارت خارجه در رویکرد دیپلماسی اقتصادی وظیفه دارد به عنوان مرجع دیپلماسی اقتصادی در بخش خارجی با کشورهای مختلف ارتباطات و تعاملاتی مبنی بر پیدا کردن بازارهای مختلف برقرار کنند. پل زدن بین بازرگانان ایرانی و خارجی و بازاریابی برای کالای ایرانی می تواند از جمله فعالیت های دیپلماسی اقتصادی و رایزنان بازرگانی به شمار رود.

وی در این باره اظهار داشت: به عنوان تیم دیپلماسی اقتصادی انتظار می رود مسئولین امر روی حوزه های ارتباطات اقتصادی تمرکز ویژه ای داشته باشند تا در این مسیر بسترهای لازم برای افزایش تعاملات بازرگانان و فعالیت در خارج از مرزها تسهیل ایجاد شود.

قدرت الله امام وردی خاطر نشان کرد: دنیای امروز برخلاف قرن های گذشته دنیای رو در رویی به وسیله تجارت و برتری در میدان اقتصاد و تجارت است. برخلاف دنیای دیروز که حاکمیت ها با ابزارهای نظامی رو در روی هم قرار می گرفتند، امروز برنده میدان، اقتصاد توسعه یافته ای است که تعاملات تجاری قوی با کشورهای مختلف دنیا دارد، به این دلیل قوی ظاهر شدن در عرصه تجارت خارجی و اقتصاد بسیار مهم است و بخشی از این موضوع باید با حمایت و هدایت دیپلماسی اقتصادی محقق شود.

این کارشناس و تحلیلگر اقتصاد خاطر نشان کرد: انتظار می رود معاونت اقتصادی امور خارجه از انفعال چندین ساله خود در بحث های اقتصادی دست بردارد. ضعف بزرگی که در این حوزه باید برطرف شود جای خالی اقتصاد خوانده ها در وزارت خارجه است. به بیان بهتر، مدیریت دیپلماسی اقتصادی با کارشناسان علوم سیاسی در وزارت خارجه است! در حالی که آشنایی به مفاهیم اقتصادی برای مدیران در معاونت اقتصادی وزارت خارجه و مسئولان دیپلماسی اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.

امام وردی با مثبت خواندن حضور معاون اقتصادی وزارت خارجه در مذاکرات وین، گفت: اینکه معاون اقتصادی وزیر خارجه در مذاکرات برجامی حضور داشته باشد نقطه مثبتی برای ما تلقی می شود. یکی از بحث هایی که در امضای قبلی برجام مورد نظر بود، عدم حضور اقتصاددانان و عدم بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی در توافق برجام بود. به همین دلیل پس از توافق برجام، حضور شرکت های خارجی در کشور برای سرمایه گذاری چندان موفق نبود، در حالی که اگر این موارد با برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی انجام می شد آمریکا به راحتی نمی توانست از برجام خارج شود.

استاد اقتصاد در ادامه خاطر نشان کرد: در حالی که اگر شرکت های خارجی در ایران سرمایه گذاری می کردند و در اقتصاد ایران فعال می شدند، طبیعتا خروج کشوری مثل آمریکا از برجام به راحتی امکان پذیر نبود، اما متاسفانه در همان زمان به جای فعال کردن دیپلماسی اقتصادی و استفاده از سرمایه گذاری شرکت‌هایی که گروه گروه وارد کشور می شدند زمان را بر سر مذاکرات بی نتیجه داخلی بر سر اینکه کدام شرکت را بپذیریم و کدام را رد کنیم، ازدست دادیم.

وی در پایان گفت و گو خاطر نشان شد: در صورت لغو تحریم های برجام و از دست ندادن فرصت های آتی و دست یابی به یک توافق پایدار که دولت آمریکا امکان خروج از برجام را نداشته باشد به سرعت دیپلماسی اقتصادی باید فعال شود تا شرکت های خارجی در اقتصاد ایران بمانند و به سادگی تحریم ها را نپذیرند و در ایران فعالیت اقتصادی داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید