انقلاب اسلامی ایران تهدید وجودی برای نظم نوین جهانی صهیونیسم است

در آستانه چهل و سومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران قرار داریم، انقلابی که با تمامی فشارهای سیاسی و اقتصادی حداکثری مواجه بود و هدف از این فشارها تولید یا افزایش فشار اجتماعی در جامعه ایرانی است. پیروزی انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک معادله جدید در عرصه‌های مختلف توانست وضعیت جغرافیای سیاسی و ترکیب ژئوپلیتیک منطقه را تغییر دهد.

بخش مهمی از این تغییر به دلیل ماهیت گفتمان انقلاب اسلامی بود که حتی پیش از انقلاب اسلامی نیز به عنوان یک نقشه راه راهبردی تعریف شده بود. بسته ایدئولوژیک و محتوای ارزشمند انسانی که امام خمینی (ره) به عنوان صاحب گفتمان و بنیانگذار آن ارائه کردند، توانست به ایجاد یک الگوی جدید و بدون تکرار بر نمونه‌های شکست خورده گذشته و به عنوان یک مؤلفه جدید خود را به منطقه و ملت‌های منطقه ارائه کند. آنچه که از آن به عنوان صدور انقلاب ایران یاد شد در حقیقت برنامه ریزی اتاق فکر رسانه‌های غربی بود تا میزان تأثیرگذاری انقلاب ایران را تقلیل دهد. در تمامی این ۴ دهه ۳ سناریوی تحریف، تقلیل و تکذیب برای هر رویداد میدانی و سیاسی در ایران برنامه ریزی شد. نگرانی اصلی آمریکایی‌ها، غربی‌ها و رژیم صهیونیستی از پیدایش انقلاب ایران، دلیل همین ماهیت گفتمان اسلامی آن بود.

جز جمهوری اسلامی ایران، هیچ کشور دیگری در جهان، حتی در خاورمیانه، حمایت از حقوق مردم فلسطین و آزادی قدس را در سیاست رسمی خود قرار نداده استدر همین راستا «مارک گلن»، نویسنده و تحلیلگر آمریکایی و بنیانگذار «جنبش همبستگی هلال احمر و صلیب سرخ»  یکی از دلایل فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه ایران را شکستن اراده این کشور و از بین بردن ثمرات انقلاب ۱۳۵۷ توسط «لابی صهیونیسم» که عمدتاً در آمریکا و همچنین در سراسر غرب فعالیت می‌کنند می‌داند.

وی در پاسخ به سوالی به نقش انقلاب ایران در تغییر معادلات منطقه‌ای و به عنوان مانعی بر سر راه نظم نوین جهانی اظهار داشت که برای درک بهتر از نقشی که انقلاب ایران بر معادلات منطقه داشته است ابتدا باید هدف نهایی صهیونیسم، منافع سازمان یافته یهودیان صهیونیسم و غرب را در این رابطه دانست.

گلن با اشاره به اسناد تاریخی در رابطه با هدف نهایی صهیونیسم برای ایجاد یک کشور یهودی از نیل تا فرات گفت: صهیونیست‌ها برای ایجاد چنین منطقه‌ای برای خود، درصدد نابودی ملت‌ها و کشورهایی هستند که به این خواسته آنها تن ندهند مانند آنچه که در فلسطین، عراق و لیبی شاهد آن بودیم. امروز نیز این فرقه صهیونیست در حال برنامه ریزی برای ایرانی است که از سال ۱۳۵۷ پس از پیروزی انقلاب ایران توانسته است تمام نقشه‌های آنها را نقش بر آب کند.

وی افزود: آنچه در سال ۱۳۵۷ رخ داد کابوسی بود که پیروان صهیونیسم آن را پیش بینی نکرده بودند. انقلاب ایران تهدید وجودی برای نظم نوین جهانی صهیونیسم بود. زمانی را تصور کنید که همه مردم منطقه اعم از سنی، شیعه و مسیحی همان اصول انقلاب ایران را بپذیرند و در نتیجه، غرب، قدرت نظامی، قدرت سیاسی و نفوذ فرهنگی آن در منطقه از بین می‌رود. به همین دلیل است که عناصر سازمان یافته «لابی یهودی» از تمام نیروی خود در جنگ اقتصادی علیه ایران به امید شکستن اراده این کشور استفاده کردند تا ثمرات انقلاب ۱۳۵۷ را از بین ببرند.

این تحلیگر آمریکایی همچنین در رابطه با نقش ایران در جلوگیری از اجرای نقشه‌های آمریکا و هژمونی آن در منطقه نیز گفت: اگر انقلاب ایران و فداکاری‌های این کشور در پیشبرد مقاومت در منطقه نبود مطمئناً اکنون جهان به آن نظم نوین جهانی که صهیونیسم به دنبال آن است، نزدیک می‌بود.

گلن افزود: جز جمهوری اسلامی ایران، هیچ کشور دیگری در جهان، حتی در خاورمیانه، حمایت از حقوق مردم فلسطین و آزادی قدس را در سیاست رسمی خود قرار نداده است. کشورهای عربی، به ویژه اردن، مصر و عربستان سعودی اگرچه در حرف از فلسطین حمایت می‌کنند ولی در عمل از حمایت این کشور خودداری می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید