خشونت سیاسی منجر به چه رفتار اجتماعی می‌شود؟

استاد علم سیاست دانشگاه امام صادق (ع)، گفت: جوامع مدرن و جوامعی که بسیاری از مؤلفه‌های اجتماعی یک جامعه مدرن را پذیرفته‌اند که جامعه ما نیز از همین دسته به‌حساب می‌آیند از یک مقوله‌ای رنج می‌برند و آن هم مسئله عدم تاب‌آوری است.

فضا متشنج شد. پزشکیان: آرام باشید. آرام آقای دکتر. بنشینید آقای دکتر… میکروفون با صدای بلند به میز پزشکیان خورد و آقای مشاور در آنتن زنده با بی‌اعتنایی به نامزد انتخاباتی خود از صحنه خارج شد.فاضلی امروز در مطلبی نوشت: پرتاب میکروفون رفتاری از سر عصبانیت شدید در آن لحظه بود.اما کارشناسان مطالعات فرهنگی تحلیل دیگری هم دارند. عزیز نجف پور پژوهشگر حوزه مطالعات فرهنگی و ارتباطات درباره ریشه آن رفتار نوشت: «وقتی مشاور دکتر پزشکیان که اصولاً باید در کنار نامزد انتخاباتی حرکت کند این‌همه خود را کنشگر مستقل می‌یابد، صرفاً به‌خاطر عصبانیت شخصی نیست بلکه به این دلیل است که هیچ ساختار و محور و گرانیگاهی را برنمی‌تابد و هر زمان که تحلیلش و یا مصالح شخصی‌اش اقتضا بکند به زیر میز می‌زند و ابزار گفتگو را به‌صورت کسی می‌کوبد که در سایه او بالاآمده است. این طلیعه همان بحرانی است که بخش نوبنیاد جریان اصلاح‌طلب قرار است بر سر پزشکیان بیاورند و اگر ایشان رئیس‌جمهور شود همین‌ها که قرار است در سایه او وزیر و وکیل شوند، محوریت رئیس جمهور را و فراتر از آن، محوریت مصالح کشور را فراموش خواهند کرد و ابزار گفتگو و تعامل روشمند را به‌صورت جمهوری اسلامی خواهند کوبید. خاطرمان هست که همین جریان نوبنیاد از سال دوم دولت اصلاحات، شعار عبور از خاتمی سر دادند و همین رفتار محمد_فاضلی نشان می‌دهد که هیچ تغییری نکرده‌اند و مجدداً همین بلا را سر منتخب جمهور خواهند آورد. جریان اصلاحات باید این بخش نوبنیاد خود متشکر خود را مدیریت کند وگرنه روند ناکامی‌هایش تداوم خواهد یافت.»
کاظمی استاد علم سیاست دانشگاه امام صادق (ع) و مدرس جامعه‌شناسی سیاسی نیز در تحلیل این موضوع گفت: مسئله بسیار مهمی که در حوزه حکمرانی و در مکاتب مختلف موردتوجه قرار گرفته رابطه اخلاق و رفتار کارگزاران سیاسی بر بروز رفتارهای سیاسی و اجتماعی آحاد جامعه است. اینکه رفتار کارگزاران چه تأثیری بر حوزه رفتار مردم، اجتماع و فرایند زندگی روزمره مردم دارد بسیار موردتوجه اندیشمندان مختلف قرار گرفته است. آنچه که تقریباً مورد اشتراک نظر است و حتی در مفاهیم دینی ما هم مورد اشاره قرار گرفته است همین تأثیر جدی رفتار کارگزاران بر رفتار اجتماعی یک جامعه است. کاظمی افزود: جوامع مدرن و جوامعی که بسیاری از مولفه‌های اجتماعی یک جامعه مدرن را پذیرفته‌اند که جامعه ما نیز از همین دسته به‌حساب می‌آیند از یک مقوله‌ای رنج می‌برند و آن هم مسئله عدم تاب‌آوری است که در ادبیات دینی هم این مسئله با مفهوم صبر شناخته می‌شود. ظهور و بروز این مسئله نهایتاً می‌تواند در نمایان‌شدن رفتارهای خشن و نزاع‌های اجتماعی تحلیل کرد.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: اگر در عرصه سیاست هم این عدم تاب‌آوری و رفتارهای نزاع گونه و خشن بخواهد بروز پیدا بکند قطعاً معضل‌های جامعه چندین برابر خواهد شد. دولت و کارگزاری که تحمل نقد و بحث کارشناسی و یک جلسه آرامی را ندارند و واکنش تند و خشن و به‌دور از رفتار عاقلانه را دارند منتهی می‌شود به بروز رفتارهای خشن در فضای اجتماعی؛ رفتارشان منجر خواهد شد به بروز عصبیت و تعصب در جامعه. در واقع اگر کارگزاران نتوانند تاب‌آوری خود را ارتقا دهند یقیناً جامعه هم دچار اختلال و رفتارهای متناقض و خشن خواهد شد. این ضعف جدی تلقی می‌شود. استاد جامعه‌شناسی سیاسی افزود: از سوی دیگر رفتارهای ناشی از کاهش تاب‌آوری کارگزاران جامعه را به سمت دوقطبی‌های شدید پیش خواهد برد. ابزار ریاست سعه‌صدر است. این یک مفهوم کاملاً دینی است. در روایت ما این مسئله آمده است. کارگزار جامعه اگر بخواهد رفتار خشن از خود بروز دهد حتماً جامعه دچار اختلال رفتاری خواهد شد. کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: تمام جوامع از شکاف‌های مختلف قومی، سیاسی و… سامان‌یافته است. کارگزاری که تاب‌آوری کمی داشته باشد و به همان شیوه‌ای که در جلسه میزگرد فرهنگی مذکور رفتار شد اگر با این شکاف‌های اجتماعی مواجهه شود چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟

دیدگاهتان را بنویسید