اولیانوف؛ بازیگوش یا حلقه به گوش

پوتین برای اینکه بتواند به هدف‌های بلندش برسد و نیرومندترین نظام سیاسی و قدرت مالی الیگارشی را پدیدار کند علاوه بر اینکه پایه‌گذاری بزرگ‌ترین قدرت نظامی و سرمایه‌گذاری در ساخت و تکثیر انواع تجهیزات جنگ را در دستور کار دارد و می‌داند به آن نیاز دارد، تربیت و همراهی گروهی از یاران سیاسی وفادار به خود را نیز بنیانگذاری کرده است. اولیانوف در وزارت خارجه یار وفادار و نیرنگ‌باز پوتین یکی از این همراهان است که او نیز به نوبه خود کسانی همچون اولیانوف را پرورش داده تا در نهادهای بین‌المللی منویات پوتین را اعمال کند. بدیهی است در نظام سیاسی تک‌نفره پوتین جایی برای بازیگوشی و نوآوری‌های فردی آن هم در سطح سیاستمداری که نماینده حکومت روسیه در نهادهای بین‌المللی است، دیده نشده است. به این ترتیب باید قبول کرد رفتار و گفتار و نمایش‌های پی در پی اولیانوف روس در همه دوره‌ای که گفت‌وگوهای وین در دو دولت شروع شده است از سر بازیگوشی نیست و از سر حلقه به گوشی و اجرای گام به گام رهبران بالاتر از خود اوست.

روزنامه جهان صنعت در ستون نقد روز خود اضافه کرده است : درباره نتایج بازی و نیرنگ یا وفاداری او به روسیه و اینکه در هنگامه‌ای که ایران و آمریکا به اندازه یک گام برای صلح هسته‌ای برمی‌دارند دیدگاه‌های گوناگونی تا امروز به اطلاع شهروندان رسیده و البته ناپیداهایی نیز هست که هرگز افکار عمومی به آنها دست نمی‌یابد. یک دیدگاه که از سوی مقام‌های رسمی و نهادهای حکومتی دست‌کم روی صحنه به گوش می‌رسد این است که روسیه و اولیانوف در چارچوب توافق راهبردی با ایران رفتار می‌کنند و هر رخدادی در این مسیر با توافق دو کشور است و ایران تابعی از سیاست‌های روسیه نیست و نخواهد بود و این کشور در نبرد با آمریکا متحد ایران است و ایران است که از برگ روسیه در این نبرد بهره‌برداری می‌کند. این دیدگاه اما منتقدان جدی دارد. منتقدان باور دارند نخست اینکه روسیه در تاریخ معاصر همیشه به ایران زور گفته و نیرنگ به کار بسته و هنوز هم بر مدار نیرنگ و زور رفتار می‌کند و هرگز نمی‌خواهد ایران با غرب سازش کند و این روسیه است که با برگ ایران در نبرد با آمریکا بازی می‌کند. این منتقدان به مردان دولتی یادآور می‌شوند نباید طرف روسی بار دیگر برای منافع ملی ایرانیان تله بسازد و درست سر بزنگاه و همان‌طور که در همین سال‌های تازه‌سپری‌شده مطابق میل آمریکا رفتار و همه قطعنامه‌ها علیه ایران را قبول کرد و گامی برای کمک به ایران در دور زدن تحریم‌ها برنداشت بازهم به ایران بی‌وفایی خواهد کرد. به نظر می‌رسد سخنان گروه دوم و کارشناسان و دیپلمات‌هایی که به وفاداری روسیه در مناسبات با ایران تردید جدی دارند را باید در کانون توجه قرار داد و توجه داشت که اگر در این باره هوشیاری بالایی نداشته باشیم شاید دیگر دیر شود. اولیانوف با توئیت‌های خود و به ویژه با توئیت مذاکره تک‌نفره خود با نماینده آمریکا به گروه اول نیز یادآوری کرد او دست و پا بسته نیست و نباید رفتار نیرنگ‌بازانه او که در ذات سیاست است را دست کم بگیرند.

برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید