فیلم:اوقات‌ اعلی‌حضرت را خراب نکنید!

ویکتوریا آزاد از هوادارن سلطنت با شازده تماس گرفته تا بگوید، خوب نیست همسر شما با توجه به گرسنگی و گرانی، تصاویر غذاهای لذیذ را استوری می‌گذارد و رنگ گوشت و شراب را ست می‌کند.

ناباورانه یاسمین با عصبانیت گوشی را می‌گیرد و می‌گوید:
فقر مردم به ما مربوط نیست، اوقات اعلی حضرت را خراب نکن! استوری‌های منم به تو ربطی نداره.

دیدگاهتان را بنویسید