ارزیابی جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری طی سال های 2022-2014

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز طی گزارش پژوهشی به ارزیابی جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری طی سال های 2022-2014 پرداخت.

این گزارش عنوان می کند که با توجه به نقش نوآوری در رشد و توسعه اقتصادی، نوآوری مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان است. از این رو ارزیابی های مستمری از توسعه نوآوری و چالش های آن در سطح جهانی صورت می گیرد. در این گزارش، روند توسعه نوآوری و جایگاه ایران در جهان براساس پایگاه داده سازمان جهانی مالکیت فکری و گزارش شاخص جهانی نوآوری 2022 ارزیابی می شود.

در ادامه این گزارش آمده است که ارزیابی محتوایی وضعیت ایران در شاخص جهانی نوآوری نشان می دهد که طی سال های گذشته (2022-2014)، روند شاخص جهانی نوآوری ایران همواره رو به بهبود بوده و در سال 2022 به جایگاه پنجاه وسوم بین 132 کشور رسیده است. البته ایران شایسته جایگاه بالاتری در شاخص جهانی نوآوری است و برای ارتقای نوآوری در کشور باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

گزارش دفتر مطالعات انرژی صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس می افزاید که همچنین جایگاه ایران در زیرشاخص ورودی نوآوری طی سال های مذکور صعودی بوده و از رتبه 107 در سال 2014 به رتبه 73 در سال 2022 ارتقا یافته است. البته هنوز رتبه ایران در این زیرشاخص نامناسب است. روند رتبه ایران در زیرشاخص خروجی نوآوری نیز طی سال های مورد بررسی همواره در حال بهبود بوده و از رتبه 125 در سال 2014 به رتبه 38 در سال 2022 بهبود یافته است. بر اساس شاخص جهانی نوآوری، ایران منابع ورودی نوآوری را به نسبت کارا به محصولات خروجی نوآوری تبدیل می کند.

همچنین براساس گزارش شاخص جهانی نوآوری 2022، ایران در ارکان نهادها رتبه (131)، سرمایه انسانی (54)، زیرساخت (75)، پیچیدگی بازار (11)، پیچیدگی کسب وکار (115)، خروجی های دانش و فناوری (50) و خروجی خلاقانه رتبه (33) را داراست.

دیدگاهتان را بنویسید