فیلم : آیا درست است ما ننگ علی(ع) باشیم امروز؟

ها علیٌّ بشرٌ کیفَ بشر ربُّه فیه تَجَلّى وظَهَر
آنانکه علی خدای خود پندارند کفرش به کنار عجب خدایی دارند.

واقعیت ماجرا این است که ما چگونه پیروانی برای آن حضرت هستیم؟ این چند دقیقه سخن که ظاهرا متعلق به امام موسی صدر است، یک سوال اساسی مطرح میکند،
درسته ما ننگ دامان علی بشیم امروز؟

https://www.aparat.com/v/Trvkg

دیدگاهتان را بنویسید