کارخانه خودروسازی یا زیان سازی؟! / سیاست‌ های اشتباهی که بلای جان صنعت است

صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی گذشته دو خودروساز بزرگ کشور بر روی سامانه کدال قرار گرفت. مروری بر اعداد و ارقام منتشر شده حاکی از فاجعه ای است که صنعت خودروسازی با آن روبرو است؛ به گونه ای که زیان انباشته ایران خودرو بر اساس صورت های مالی غیرتلفیقی با افزایش ۴۴درصدی به حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده و این عدد برای سایپا برابر با حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از رشد ۵۹ درصدی است. مرور اطلاعات منتشر شده نشان می دهد که این خودروسازان بسیاری از محصولات خود را با زیان بفروش می رسانند؛ به عنوان مثال فروش هر دستگاه خودرو از خانواده سمند برای ایران خودرو در سال گذشته زیانی حدود ۳۶ میلیونی به همراه داشته و این عدد برای فروش هر دستگاه از خانواده X۲۰۰(تیبا، ساینا و کوییک) برای سایپا بیش از ۱۷ میلیون تومان بوده است.

بر اساس صورت سود و زیان غیرتلفیقی، زیان عملیاتی ایران خودرو در سال گذشته برابر با ۸هزار و ۴۸۶ میلیارد تومان بوده است که البته نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش ۳۵.۴ درصدی را نشان می‌دهد. سایپا نیز در این بازه زمانی زیان عملیاتی ۴هزار و ۲۴۶ میلیارد تومانی ساخته که نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش ۴۴ درصدی را نشان می‌دهد.

باید توجه داشت که تولید ایران خودرو در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۶درصد کاهش داشته و از ۴۸۰ هزار و ۳۳۲ دستگاه در سال ۱۳۹۹ به ۴۵۱هزار و ۱۱۲ دستگاه در سال گذشته رسیده است. سایپا نیز سال گذشته ۳۰۶ هزار و ۳۹۸ دستگاه خودرو تولید کرده است که نسبت به تولید ۳۱۸هزار و ۹۴۴ دستگاه در سال ۱۳۹۹، کاهش حدود چهار درصدی را نشان می‌دهد. نمودار زیر سود(زیان) عملیاتی غیرتلفیقی ایران خودرو و سایپا را در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد؛

کارخانه خودروسازی یا زیان‌سازی

همانگونه که مشخص است زیان عملیاتی دو خودروساز از سال ۱۳۹۷ با افزایش چشمگیری همراه بوده است؛ طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ سود عملیاتی سالانه ایران خودرو به طور میانگین برابر با ۹۵۶ میلیارد تومان بود که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ این عدد به زیان هشت هزار و ۸۸۶ میلیارد تومانی رسید. سایپا نیز در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ به طور میانگین سالانه سود ۲۲۵ میلیارد تومانی را ثبت کرده بود که این عدد در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به زیان دو هزار و ۴۹۱ میلیاردی تبدیل شد.

نگاهی به اطلاعات مربوط به سود و زیان خالص نیز نشان می دهد که ایران خودرو در سال گذشته بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان و سایپا ۹ هزار و ۲۶۶ میلیارد تومان زیان ساخته اند. زیان خالص ایران خودرو کاهش ۱۶ درصدی و زیان خالص سایپا افزایش۴۳.۵ درصدی داشته است. نمودار زیر سود(زیان) خالص غیرتلفیقی ایران خودرو و سایپا را در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد؛

کارخانه خودروسازی یا زیان‌سازی1

در خصوص سود(زیان) خالص غیرتلفیقی نیز طی چهار سال گذشته شاهد افت عجیبی بودیم؛ طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ ایران خودرو به طور میانگین سالانه ۹۹ میلیارد تومان سود خالص ساخته بود که این رقم برای سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به زیان ۱۰هزار و ۸۵۲ میلیارد تومانی تبدیل شد. سایپا نیز طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶به طور میانگین سالانه زیان ۱۴۷ میلیارد تومانی را ثبت کرده بود که برای سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ این رقم به ۵هزار و ۹۵۶ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

نتیجه چنین عملکردی به زیان انباشته سنگین برای این دو خودروساز منجر شده است؛ زیان انباشته ایران خودرو بر اساس صورت های مالی غیرتلفیقی در پایان سال گذشته با افزایش ۴۴ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ به رقم ۴۲ هزار و ۹۸۹ میلیارد تومان رسیده است؛ این در حالی است که سرمایه ثبتی این شرکت در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است؛ به بیان دیگر ایران خودرو ۱۴۲ درصد سرمایه خود، زیان انباشته دارد.

شرایط برای سایپا نیز مشابه ایران خودرو پیش رفته است؛ زیان انباشته این خودروساز در پایان سال مالی گذشته به ۲۴ هزار و ۹۷۱ میلیارد تومان رسیده‌ که نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش ۵۹ درصدی داشته است. با در نظر گرفتن سرمایه ۱۹هزار و ۵۵۱میلیارد تومانی، زیان انباشته این خودروساز به ۱۲۷ درصد سرمایه ثبتی رسیده است.

نمودار زیر سود(زیان) انباشته ایران خودرو و سایپا را طی ده سال گذشته نشان می‌دهد؛

کارخانه خودروسازی یا زیان‌سازی2

همانگونه که مشخص است روند زیان سازی این دو خودروساز از سال ۱۳۹۷ تشدید شده است.

در این میان پرسش اساسی این است که چرا این خودروساز به کارخانه های زیان سازی تبدیل شده اند؟

برای آنکه به این پرسش تا حدودی پاسخ دهیم نگاهی به آمارهای فروش و تولید این دو خودروساز می کنیم:

بر اساس آمارهای منتشر شده ایران خودرو سال گذشته حدود ۵۰ هزار دستگاه از خانواده سمند فروخته است. بهای تمام شده این گروه به ازای هر خودرو برای ایرانخودرو بیش از ۱۷۵ میلیون تومان بوده است.  اما این خودروساز هر دستگاه از خانواده سمند را حدود ۱۳۹ میلیون تومان فروخته است و در نتیجه به ازای هر خودرو حدود ۳۶ میلیون تومان به صورت ناخالص ضرر کرده است. به بیان دیگر ایران خودرو در سال گذشته در مجموع از فروش محصولات سمند زیانی یک هزار و ۸۰۱ میلیون تومان متحمل شده است.

نگاهی به گروه خودرویی دیگر می‌کنیم؛ میانگین هزینه تمام شده هر دستگاه از محصولات خانواده پژو برای ایران خودرو در سال گذشته حدود ۱۵۶ میلیون تومان بوده است. این شرکت حدود ۳۰۰ هزار دستگاه از محصولات خانواده پژو را با میانگین قیمت حدود ۱۳۳ هزار تومان فروخته است. به بیان دیگر ایران خودرو سال گذشته به ازای فروش هر خودرو از محصولات پژو به طور میانگین ۲۳ میلیون تومان زیان ناخالص شناسایی کرده و در مجموع ۶هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان ضرر ناخالص از تولید این خودروها متحمل شده است.

کارخانه خودروسازی یا زیان‌سازی3

سایپا نیز شرایط مشابهی را تجربه می‌کند؛ به عنوان مثال میانگین بهای تمام شده محصولات خانواده X۲۰۰ (تیبا، ساینا و کوییک) در سال گذشته برابر با ۱۱۲ میلیون تومان بوده است؛ این در حالی است که سایپا این محصولات را به طور میانگین با قیمت حدود ۹۵ میلیون تومان بفروش رسانده است و این یعنی زیان ناخالصی بیش از ۱۷ میلیون تومان به ازای هر دستگاه. به بیان دیگر  با توجه به تولید بیش از ۲۶۳ هزار دستگاهی، تولید و فروش محصولات خانواده X۲۰۰  زیان ناخالص چهار هزار و ۶۱۷ میلیارد تومانی را به سایپا تحمیل کرده است.

تولید شاهین هر چند کم‌تر، برای سایپا با زیان همراه بوده‌است؛ بهای تمام شده این خودرو برای سایپا در سال گذشته حدود ۲۴۹ میلیون تومان به ازای هر دستگاه بوده است؛ این در حالی است که سایپا مجبور بود هر دستگاه شاهین را به قیمت ۲۴۵ میلیون تومان بفروش برساند و زیان حدود چهار میلیون تومانی متحمل شود. با توجه به تیراژ حدود ۲۲هزار دستگاهی این خودرو، در مجموع سایپا از تولید و فروش شاهین زیان ناخالص ۷۸ میلیارد تومانی را متحمل شده است.

کارخانه خودروسازی یا زیان‌سازی4

با مرور این اعداد و ارقام، دوباره به پرسش ابتدایی خود باز می گردیم؛ چرا ایرانخودرو و سایپا به این اوضاع دچار شدند؟

هر چند که سوء مدیریت چندین ساله، سیاست‌ها و حمایت‌های اشتباه، ساختار نیروی انسانی و بسیاری از عوامل در این شرایط دخیل هستند اما به نظر می ‌رسد که قیمت گذاری دستوری و اجبار به فروش خودرو با قیمتی که حتی هزینه تولید را پوشش نمی دهد اصلی ترین عامل زیان خودروسازان باشد. سیاست اشتباهی که طی چهار سال گذشته با تشدید تورم و جهش نرخ ارز بر شدت آن افزوده شده و سیاست‌گذاران تصور می کنند که با سرکوب قیمت و اعمال قیمت مصوب می‌توانند به کاهش تورم کمک کنند. مسئله ای که به یکی از عوامل مهم در کاهش تولید، اختلاف چند ده میلیونی میان قیمت بازار و کارخانه و تشدید تقاضای سرمایه گذاری برای خودرو منتج شده ‌است. به بیان دیگر سیاست اشتباهی که برای کنترل قیمت ها در پیش گرفته شده است نه تنها موفق نبوده است بلکه به تشدید تورم و کاهش تولید منتج شده است.

** تمام اطلاعات و ارقام از صورت های مالی غیرتلفیقی استخراج شده است

دیدگاهتان را بنویسید