فیلم : قرارداد‌های جدید نفتی، اعتمادبه نفس دوباره برای ایران!

امیل امین، کارشناس مصری با نگاهی متفاوت نسبت به روند مذ.ا.کر.ات معتقد است کنترل مذ.ا.کر.ات به دست ایران است و دلایل تعویق در رسیدن به توافق تماما به نفع ایران است. امیل امین می‌گوید: علت طولانی شدن مذ.ا.کر.ات این است که ایران فرصت بیشتری برای پیشرفت ه‌.س.ته‌‌.ای و حتی مو.ش.ک‌.های با.لس.تی.ک برای خود بخرد و از این طریق هژمونی بیشتری در منطقه برای خود بدست آورد‌.
این کارشناس مصری ادامه داد: ایران هیچ عجله‌ای برای م.ذ.اکر.ات ندارد.

https://www.aparat.com/v/e97t8

دیدگاهتان را بنویسید