تفاوت انتخابات امروز لبنان با ادوار پیشین؛ نقطه پایانی بر سه سال نظم شکننده و عدم‌ثبات؟

دوره چهارساله پارلمان اخیر لبنان در حالی امروز به پایان می‌رسد که بحران‌های بسیار و دولت‌های کوتاه‌مدت بسیاری را تجربه کرده است. امروز مردم پای صندوق رأی می‌روند تا دوره جدیدی از حیات سیاسی لبنان را رقم بزنند.

دکتر محمد خواجویی، کارشناس حوزه خاورمیانه در این فیلم کوتاه پیرامون اهمیت این دوره انتخابات و تفاوت آن با ادوار پیشین صحبت و مهم‌ترین تحولات سه سال اخیر لبنان را مرور کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید