فیلم : عدالت، حسن روابط اجتماعی

استاد مرتضی مطهری، از این شخص در صدا و سیما فقط یک روز در کل سال یاد میشود آنهم راجع به ف.لس.طی.ن که شنونده اگر هیچ سخنی دیگر از ایشان نشنیده باشد تصورش از یک محقق و اندیشمند اسلامی چیز دیگری میشود.وضع حاکم بر امروز ما را پنجاه سال پیش چنین پیش بینی کرده‌است.

https://www.aparat.com/v/0HUVY

دیدگاهتان را بنویسید