فیلم : روایت کارشناس آم.ری.کایی از بحران اقتصادی در آم.ری.کا

کارشناس شبکه‌ ملی آم.ری.کا:کمر مردم ام.ری.کا خم شده و بسیاری از آن‌ها هیچ پس‌اندازی ندارند!

https://www.aparat.com/v/xDqJe

دیدگاهتان را بنویسید