مزایای جانبی احیای برجام در منطقه

وی به سخن ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا استناد می‌کند که گفته است از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ هیچ حمله قابل توجهی علیه نیروهای آمریکایی صورت نگرفته بود.

🔸 اسلاوین معتقد است احیای برجام و افزایش فروش نفت ایران به کاهش کمبود نفت ناشی از تحریم روسیه کمک می‌کند. علاوه بر اینکه با رشد بخش خصوصی ایران به افزایش تجارت تهران و بغداد و گسترش صلح، ثبات و توسعه در عراق می‌انجامد. هم‌چنین ممکن است راه‌حل سیاسی بحران یمن را نیز تسریع و مجرای روابط دیپلماتیک ایران با عربستان و امارات را نیز تسهیل کند.

🔸 نویسنده معتقد است با توجه به توافق ابراهیم، امارات می‌تواند کانالی برای کاهش تنش ایران و اسرائیل فراهم کند. به نوشته اسلاوین احیای برجام نگرانی اسرائیل از برنامه هسته‌ای را کاهش می‌دهد و در مقابل، «کارزار ترور و خراب‌کاری اسرائیل» نیز متوقف می‌شود. به نظر وی حتی اگر این مزایای جانبی نباشد، آمریکا برای افزایش تمرکز بر چین و روسیه، باید به کاهش تنش با ایران اقدام کند.

🔸 اسلاوین اذعان می‌کند که بازگشت به برجام، هدف ایران برای اخراج آمریکا از عراق یا حمایت از یمن را تغییر نخواهد داد. همچنین احتمالاً به چیزی بیش از تنش‌زدایی بسیار شکننده بین ایالات متحده و ایران منجر نخواهد شد. ولی حضور آمریکا در کمیسیون مشترک برجام امکان گفتگو و تداوم دیپلماسی میان طرفین در دیگر موضوعات را فراهم می‌کند.

✅ یادداشت مذکور را می‌توان در چارچوب مجادله موافقان و مخالفان برجام در آمریکا دید. موافقان برجام برای افزایش اعتبار این توافق در میان نخبگان سیاسی آمریکا لازم می‌دانند علاوه بر مهار برنامه هسته‌ای، کاهش تنش‌های منطقه‌ای و افزایش آرامش نیروهای آمریکایی در غرب آسیا را نیز به عنوان دستاورد برجام معرفی کنند.

دیدگاهتان را بنویسید