ساعت 24 رسانه‌ی اصلاحطلب و منتقدی است که، اطلاعاتی زیادی از جزییات کار خود در فضای اینترنت منتشرنکرده‌است. این خبرگزاری به مدیرمسولی و سربیری محمدصادق جنان‌صفت، خبرنگار با سابقه اقتصادی اداره می‌شود. با یک گشت‌زنی کوتاه در این سایت می‌توان متوجه گرایش انتقادی و تندوتیز این رسانه شد. مسائل اقتصادی، سیاسی و بین‌الملل جایگاه تحلیلی جدی‌تری در این سایت دارند و اگر مایل به دیدن ترجمه تحلیل‌های خارجی باشید، تا حدی می‌توانید روی ترجمه تحلیل‌های خارجی این سایت نیز حساب کنید.

«پست قبلی

پست بعدی»