فعالیت‌های ترجمان در دو بخش «انتشارات ترجمان علوم انسانی»‌ و «سایت و فصلنامۀ ترجمان» تعریف می‌شود.‌ در هر فصل، بهترین و جدیدترین مطالب نشریات عمومی انگلیسی‌زبان در حوزۀ علوم انسانی را در قالب «نوشتار»، «بررسی کتاب» و «گفت‌وگو» در فصلنامه منتشر کرده و سپس گزیده‌ای از این مطالب به مرور در سایت ترجمان قرار می‌گیرد. این مجموعه کار خود را در سال 1395 آغاز کرده و علاوه بر قالب مکتوب میتوان آثار ترجمان را به صورت پادکست نیز دنبال کرد.نمیتوان ترجمان را در دسته‌بندی ‌های سیاسی مرسوم قرار داد اما به طور کلی می‌توان گفت فعالیت این رسانه هم راستا با دغدغه‌های انقلاب اسلامی است . مؤسسه فرهنگی هنری ترجمان پیام‌رسا صاحب امتیاز این مجموعه است. محمد مهدی ایزدخواه، مدیرعامل و مرتضی منتظری‌مقدم، سردبیر این مجموعه است.

ترجمان، موضوعاتی از جمله؛ ادبیات و هنر، اقتصاد و جامعه، تاریخ وسیاست و فلسفه و علم را دنبال می‌کند.

 

«پست قبلی

پست بعدی»