دسته: نظریه جنگ

جنگ شناختی، جنگ مغز‌ها

در جنگ متعارف و فیزیکی وقتی یک نفر از نیرو‌های خودی کشته می‌شود نهایتا یک نفر از لشکر کم می‌شود، اما در جنگ شناختی یک نفر از سپاه خودی کم و همزمان …

4 آبان 1402 0 دیدگاه

جنگ پدیده ای ازلی و ابدی

آیا جنگ و منازعه، امر ذاتی و جوهری است و یا تبعی و عرضی؟ آیا جنگ و منازعه ضرورتی بر مبنای اجبار است یا انتخابی بر پایه ضرورت؟ آیا جنگ و منازعه …

14 فروردین 1401 0 دیدگاه