دسته: ارمنستان

غافلگیری از ایروان؟

برداشت‌ها از ناتو و اهدافش درگیر فضای جنگ سرد هستند. پس از پایان پیروزمندانه این جنگ در ابتدای دهه 1990 و برتری غرب، با وجود از بین رفتن پیمان ورشو، ناتو نیز …

21 بهمن 1402 0 دیدگاه

احیای جایگاه تاریخی ایران در قفقاز جنوبی

آندرانیک سیمونیان در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: پس از دوره‌های فطرت و بی‌عملی گذشته، خوشبختانه برخورد حساب‌شده، بر اساس تعهد در قبال منافع ملی و به‌ویژه برخوردهای قاطع با عوامل …

در قضیه قره باغ توطئه مشترک روسیه، جمهوری آذربایجان و ترکیه علیه ارمنستان در جریان بود!

توازن قوا در منطقه ناگزیر تغییر خواهد کرد. قفقاز جنوبی همواره تحت سلطه نفوذ و منافع روسیه بود. اکنون دیگر چنین وضعیتی وجود ندارد. حتی ارمنستان نیز هژمونی روسیه را کنار گذاشته …