نظام تحریم‌ها و کاسبان سیاسی و اقتصادی

♦️1ـ هفته پیش(10 فروردین 1401)، وزارت خزانه‌داری آمریکا یک فرد و چند شرکت صنعتی ایرانی را در رابطه با صنایع موشکی ایران تحریم کرد.

♦️2ـ بدنبال این اقدام، اکثر رسانه‌های افراطیون ابدا به روی خود نیاوردند و حتی خود خبر را هم گزارش نکردند. از طرف دیگر، برخی از رسانه‌هایی که در چارچوب سیاست‌های نظام تعریف و تاسیس شده‌اند با نوعی بهت و شگفت‌زدگی به گزارشی خام بسنده کردند. اینک میخواهم با تحلیلِ بیکرانگی و بی‌ساختاری نظام تحریم‌ها این واکنش‌های تاسف‌بار و خسارت‌انگیز ضد منافع ملّی را تبیین کنم.

♦️3ـ از ابتدای دور جدید مذاکرات که از اواخر دولت تدبیر و راستگویی شروع شد تا به امروز، رئیس جمهور آقای روحانی، مقامات وزارت خارجه، و بعضا مقامات شورایعالی امنیت ملّی همواره از لغو تمام تحریم‌ها سخن گفته‌اند و حال آنکه سرتاسر مذاکرات در دولت تدبیر و راستگویی صرفا به تحریم‌های هسته‌ای منحصر میشد. لاجرم امروزه هم مذاکرات منحصر به تحریم‌هایی است که در برجام قید شده، یعنی تحریم‌های هسته‌ای. اینکه مقامات نظام علی‌الدّوام از لغو تحریم‌ها بدون هیچ قید و حصری سخن می‌گویند، سهوا باشد یا عمدا، در هر حال مایه تاسف و شرمندگی و خسارات آتی برای منافع ملّی و امنیت ملّی ایران خواهد بود. اما چرا؟

♦️4ـ لازمست همه کسانی که مالامال از امید و دلخوشی نسبت به رفع و لغو کلّ نظام تحریم‌ها هستند بدانند که این امید و دلخوشی سرابی بیش نیست، زیرا نظام تحریم‌ها از چهار دسته تحریم‌ تشکیل شده: 1. تحریم‌های هسته‌ای، 2. تحریم‌های مربوط به صنایع موشکی، 3. تحریم‌های مربوط به سیاست خارجی ایران، 4. تحریم‌های مربوط به حقوق بشر. این مهم است که مدام بخود یادآور شویم که کلّ و جزء مذاکرات از قبل از دولت تدبیر و امید تا به امروز منحصرا مربوط به تحریم‌های هسته‌ای است و نه سه دسته دیگر از تحریم‌ها.

♦️5ـ همچنین لازمست بقوت بخود یادآوری کنیم که نظام تحریم‌ها از زمان انعقاد برجام در سال 1394، بسیار بزرگتر شده است. و اگر بتوانیم دولت آمریکا را مجاب یا مجبور کنیم نظام تحریم‌ها را به اندازه پیشابرجامی تقلیل دهد، آنگاه در صورت توافق، به علت نبود هیچگونه سازوکار مورد توافق جهت راستی‌آزمایی انجام تعهدات رژیم آمریکا، تازه میرسیم به دستاورد ”تقریبا هیچی“ که آقای سیف، رئیس بانک مرکزی دوران طلایی برجام، ناگزیر به اعتراف آن شد.

ادامه در 👇👇👇👇👇👇
🆔@saeidzibakalam

🔴 نظام تحریم‌ها و کاسبان سیاسی و اقتصادی

♦️6ـ امکان دارد هر دو صنف از کاسبان سیاسی و کاسبان اقتصادی تحریم‌ها شیون و فغان کنند که این تحلیل بدبینانه و نومیدکننده است. قبل از اینکه خوشبینان و امیدوارکنندگانِ مردم این تحلیل را به طاق تغافل بکوبند و بی‌سروصدا از کنار آن عبور کنند لازمست متذکر یک نکته حیاتی درباره نظام تحریم‌ها شوم: آیا واضح نیست که در صورت حاصل‌کردن تضمین واهی برای تداوم پایبندی رژیم آمریکا به برجام جدید، در صورت فراهم‌شدن تضمین واهی برای راستی‌آزمایی انجام تعهدات رژیم آمریکا، و در صورت تامین‌شدن تضمین واهی عدم پیروی اروپاییان از آمریکا، هیچ تضمینی وجود ندارد که رژیم آمریکا تمام تحریم‌های هسته‌ای الغاءشده را مجددا تحت عنوان سه دسته تحریم‌های موثّر و دست‌نخورده موشکی، سیاست خارجی ایران، و حقوق بشر ابقاء و احیاء نکند؟

♦️7ـ آیا روشن نیست که دولت‌های متوالی آمریکا همواره توانسته‌اند و کماکان می‌توانند هر نوع تحریمی علیه هر فرد یا نهاد ایرانی را ذیل یکی از آن سه دسته تحریم‌های موشکی و سیاست خارجی و حقوق بشر قرار دهند؟

♦️8ـ آیا واضح نیست که هیچ قانون، معاهده، میثاق بین‌المللی، یا توافقی نمی‌تواند این بیکرانگی عرصه تحریم‌های آمریکا را تحدید کرده، ساختاری ضابطه‌مند بدان ببخشد؟

♦️9ـ آیا وقت آن نرسیده که دست از روی چشمان و گوشهای‌مان برداریم و جیغ‌کشیدن‌های لاینقطعِ ذلت‌خیزِ ”زنده باد توافق! زنده باد توافق!“ را بخاطر منافع ملّی و عزت‌ و استقلال‌واقتدار ملّی رها کنیم و اجازه بدهیم مذاکرات در فضای تامین منافع ملّی و عزت و استقلال ملّی، و نه انتظارات واهی و تحقق‌ناپذیر، انجام شود؟ ‌

♦️10ـ آیا امکان دارد که هر دو لشکر کاسبان سیاسی و کاسبان اقتصادی دست از این کسب و لقمه‌های حرامِ برباددهنده منافع ملّی بردارند؟

♦️11ـ آیا ملّت ایران و مقامات اعلای نظام صلاح منافع ملّی، حاکمیت ملّی، و عزّت و استقلال میهن را در جمع‌کردن بساط این کاسبی‌ها نمی‌بینند؟

♦️12ـ آیا اینک بروشنی دیده نمی‌شود که راه چاره گریز از نظام تحریم‌های بیکران و ساختارگریز در کجا نهفته است؟

♦️13ـ آیا مقامات اعلای نظام تردیدی دارند که در صورت پالایش بنیانی نظام از مفسدان و غارتگران ظاهرالصّلاح و تبعیض‌های وطن‌سوز، و توزیع هر چه عادلانه و برابرانه ثروت ملّی، ملّت غیور ایران با تمام وجود پای عزّت و استقلال و حاکمیت ملّی ایران خواهد ایستاد؟

دیدگاهتان را بنویسید