آیا ایران تا سی سال دیگر قابل زیست نخواهند بود؟

ناسا گزارشی در مورد وضعیت شاخص «دمای حباب تر» منتشر کرده که یک تحقیق علمی است که دو سال پیش در مجله ساینس منتشر شده‌است. این مقاله مدعیست، تعداد بارهایی که دمای حباب تر با دمای محیط یکسان شده، رو به افزایش است. در این مقاله خلیج فارس یکی از آن نقاط دنیاست و این مقاله ربطی به کل اقلیم ایران ندارد.

آیا ایران تا سی سال دیگر قابل زیست نخواهند بود؟

دمای حباب تر به دمایی می‌گویند که وقتی یک پارچه مرطوب را دور حباب دماسنج می‌پیچیم، دماسنج نشان می‌دهد. این دما، شاخص خوبی است که نشان می‌دهد با توجه به رطوبت، در هر دمایی چقدر امکان تعریق برای خنک‌کردن بدن انسان وجود دارد. برابر شدن دمای حباب تر و دمای محیط، در دمای بالای ۳۵ درجه سانتی‌گراد برای انسان، بیشتر از ۶ ساعت، کشنده است.

نه در گزارش ناسا، نه در مقاله ساینس اسمی از ایران برده نشده است. ایران سرزمین بزرگی است و اقلیم‌های متفاوت با اختلاف دما و رطوبت بسیار زیاد دارد. اما تحقیقات علمی فوق تنها درباره یک شاخص (دمای حباب تر) است.

ترجمه این مطلب به فارسی و انتقال آن در سایت‌های خبری مختلف هم ایرادهایی داشته‌است. اولین ترجمه فارسی این مطلب، بدون هیچ مبنایی اسم سه کشور حاشیه خلیج فارس را آورده در حالی که این اتفاق در همه کشورهای حاشیه خلیج فارس افتاده‌است. ثانیا این تحقیقات Projection هستند و نه Prediction. یعنی از یک آینده محتوم خبر نمی‌دهند بلکه می‌خواهند ادامه روند فعلی را تصویر کنند تا باعث آگاهی شوند.

آیا ایران تا سی سال دیگر قابل زیست نخواهند بود؟

بنابراین این ادعا که «ناسا اعلام کرده ایران تا سی سال دیگر قابل زیست نخواهند بود» نادرست است.

دیدگاهتان را بنویسید