بجای تحقیر خودی ها و تحسین غریبه ها، اساتید اعتراض راه حل بدهید بهتر است

ماه ها پیش مطلبی را در ارتباط با خود تحقیری ها با عنوان«گلان – گالیورهای ایرانی و خود تحقیری های شناخته شده» در پایگاه بولتن نیوز به نگارش در آوردیم و در آن یادداشت به بسترهای خودساخته تحقیر و کوچک انگاری ملی توسط گلان گالیورها اشاره کردیم. اما با این حال به نظر می رسد که عقده گشایی و دگربزرگ بینی ها تمامی ندارد هر آنچه فقدان سخت افزاری است را به حساب ضایعه فرهنگی و نرم افزاری ملی تمام می کنند. واقعیت امر این است که این دسته از به اصطلاح روشنفکرنماهای رسانه ای در فضای مجازی در وهله اول در تلاش برای جذب فالورو و دیده شدند و در درجه دوم نیز با نقیض گویی به دلیل شناخت ذائقه کاربران در فضای مجازی، رو به سمت طرح مسائلی می آورند که نه تنها از اساس اشتباه است بلکه غیر واقعی است.

برای روشن تر شدن بحث به دو مورد که اخیراً مطرح شده است اشاره خواهیم کرد. مثلا جهت تخریب ملی و فرهنگی مردم ایران چهارشنبه سوری را با جنگ در اوکراین مقایسه می کنند؛ در واقع این ایده تطبیق و مقایسه نه تنها نشات گرفته از فقدان اطلاعات تاریخی است بلکه گویای عدم رصد اخبارهای رسمی در سراسر جهان می باشد. آمار کشته و زخمی ها در اثر تیراندازی در قلب جهان لیبرالیسم یعی آمریکا که قبله آمال گلان گالیورهاست در هر روز 316 نفر می باشد. کشته شدگان در مراسم گاو بازی در اسپانیا 16 نفر به علاوه 40 هزار گاو می باشد. مثال دوم دیگر طرح ایده تکراری و خنده داری است که در ارتباط با جان باختگان در تصادف جاده ای انجام شده است. با این حال باید به این عقده گشاهای رسانه ای گفت در آمریکا آمار کشته شدگان در تصادف در طول یک سال 36 هزار و 96 نفر بوده است.

بجای تحقیر خودی ها و تحسین غریبه ها، اساتید اعتراض راه حل بدهید بهتر است

حجم بالای این اعداد و ارقام در مقایسه با آنچه در ایران رخ داده آنقدر زیاد است که نمی توان دست به مقایسه زد.

باید به این افراد که از کاه، کوه می سازند خاطر نشان کرد که نیازی به طرح این موضوع آنهم به این شکل نیست چون همه نسبت به برگزاری مراسم چهارشنبه سوری به شکل متداول آن متعرض اند و هم نسبت به آمار تصادفادت در کشور و عدم رعایت مثال ایمنی و …؛ در حقیقت همه در ارتباط با این دو مورد اصلاح شرایط را خواستارند و نسبت به آن دغدغه دارند. اما اینکه این دو موضوع را عَلم کرده و بر سر مردم و فرهنگ ایرانی بزنیم ناجوانمردی و تحریف واقعیت است. پس بهتر است بجای بالیدن به خود با ابزار تخریب دیگران، به فکر اصلاح روش، منش و تفکر خود باشیم و در مرحله بعد اصلاح اموری که باید تغییر پیدا کنند.

دیدگاهتان را بنویسید