برخی وقتی گرسنه‌اند عدالت خواهند و اگر سیر باشند آزادی‌خواه می‌شوند

حسن رحیم پورازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست جهاداکبر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل گفت: تحول دانشجو، مبحث تمرکز و  مسئولیت را بازگو می‌کند که جمع بندی آن به معنی مسئولیت، عدالت و اخلاقیت است زیرا حاکمیت عادلانه و عالمانه به اخلاق حکومت و تحول در دانشجو و تحول اجتماعی به مسئولیت دانشجو در قبال خودش و مسئولیت دانشگاه و تشکل های فعال در جامعه نسبت به رشد اجتماعی اشاره دارد.

وی افزود: تحول در دانشجو و خودسازی نکته‌ اولی است که باید به آن توجه کرد زیرا دانشجوی بی سواد نمی‌تواند موثر باشد و الگو و راهنمایی برای دیگران نخواهد بودو هرکس که صالح باشد می‌تواند مصلح باشد.

رحیم پورازغدی خاطر نشان کرد: تحول اجتماعی یعنی تسلیم وضع نشدن، قوی و محکم بودن و همرنگ جماعت نشدن؛ هم‌چنین در حوزه سبک زندگی و کار، دومین نکته را ازخود راضی نبودن و رفع ضعف و اصلاح ایرادها بیان کرد  زیرا اسلام پویا است و اجازه عقب‌گرد نمی‌دهد. باید دائم به تکامل علمی و عملی بیاندیشیم و تا زنده ای رزمنده ایم بنابراین مجاهد بازنشسته نمی‌شود، این یعنی ما ترخیصی نداریم اما می‌توانیم مرخصی موقت داشته باشیم.

وی گفت: ما باید خودسازی داشته باشیم چراکه همان فعالیت مذهبی و علمی است و لایه به لایه عمیق تر می‌شود، بنابراین در تحول به خصوص تحول دانشجویی قانع نشویم. باید دائم در اوج باشیم و حرص معنوی و عقلی داشته باشیم و خوبی خود را به خوبی دیگران مشروط نکنیم هم‌چنین علت اشتباهات خودرا مختص به شرایط فعلی که درست نیست نکنیم.

ازغدی بیان کرد: بشر در هر زمان ۳ دسته است عده‌ای آگاهند و روح خدارا در آنان می‌بینید. برخی عالم نیستند اما دانشجویان خوبی‌اند. برخی هم با عقل زندگی نمی‌کنند و فقط با غریزه هستند و فرقی با جانواران ندارند و جزو پایین ترین طبقه بشریت هستند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در بحث عدالت و حاکمیت عادلانه، گفتن آن آسان است اما عمل به آن به شدت سخت است. در واقع برخی وقتی گرسنه‌اند عدالت خواهند و اگر سیر باشند آزادی خواه و توسعه طلب می‌شوند.

برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید