اثر جنگ اوکراین بر امنیت‌غذایی ایران

برای ایران “گندم وارداتی” سهم۶۰٪ و “گندم خرید تضمینی” سهم۴۰٪ در سبد نیاز مصرفی دارداز طرفی روسیه و اوکراین حدود ۳۰٪ گندم جهان را تأمین میکنند.پس اختلال در عرضه آن میتواند سبد غذای خانوار در #ایران و جهان را عمیقا متاثر کند

اثر جنگ اوکراین  بر امنیت‌غذایی ایران

اثر جنگ اوکراین  بر امنیت‌غذایی ایران

به گزارش بولتن نیوز، از ابتدای جنگ روسیه اوکراین نرخ گندم با جهش بی‌سابقه ۵۰ درصدی مواجه شده‌است که علت آن را باید در:

۱.اختلال عرضه ناشی از جنگ و تهدیدات تحریمی علیه روسیه
۲.رشد قیمت‌های حمل‌و‌نقل
۳.جهش قیمت کودهای شیمایی ناشی از رکوردشکنی نرخ گازطبیعی
۴. تشدید “تقاضای احتیاطی” مشتریان جستجو کرد

اثر جنگ اوکراین  بر امنیت‌غذایی ایران

از آنجا که روسیه بیشترین سهم را در کیک واردات گندم ایران دارد، برای غلبه بر چالش واردات پیشنهاد میشود:

دولت به‌جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ به واردات گندم، منابع مربوطه را برای رشد نرخ خرید تضمینی اختصاص دهد تا در سال زراعی بعدی با رشد درجه خودکفایی بر تهدید جدی واردات غالب شویم.

اثر جنگ اوکراین  بر امنیت‌غذایی ایران

کود‌های شیمیایی

جهش قیمت انواع کود ازجمله اوره  و آمونیا  که ناشی از:

۱.رشد نرخ گاز
۲.سهم ۶۲% روسیه در تولید آمونیا
۳.رتبه اول روسیه در صادرات اوره و رتبه دوم در تولید #پتاس
۴.درخواست روسیه از تولیدکنندگان کود برای توقف صادرات
است، باعث جهش هزینه‌ تولید محصولات غذایی میشود

اثر جنگ اوکراین  بر امنیت‌غذایی ایران

اثر جنگ اوکراین  بر امنیت‌غذایی ایران

مهم:

رشد قیمت کودهای شیمیایی باعث افزایش تمایل تولیدکنندگان ایرانی برای صادرات به جای فروش داخلی آنها به نرخ دولتی میشود که تا امروز حدود 20 همت دولت به آنها ازجمله اوره‌سازان بدهکار است.

بنابراین با رشد ناگزیر صادرات و کاهش عرضه در داخل و نیز رشد هزینه واردات مواجه خواهیم شد.

سایر غلات:

اینجا هم شرایط مشابه گندم است و عواملی چون کاهش عرضه روسیه و اوکراین، رشد نرخ کود شیمیایی، جهش هزینه حمل و محدودیت‌ صادراتی در برخی کشورهای تولیدکننده، باعث رشد بی‌سابقه نرخ‌ها شده و میتواند برای کشورهای واردکننده چون #ایران  شدیدا چالش‌زا باشد(حدود ۵ میلیارد دلار!)

اثر جنگ اوکراین  بر امنیت‌غذایی ایران

اثر جنگ اوکراین  بر امنیت‌غذایی ایران

پایان

دولت بدون تعلل باید با تشکیل ستادی برای مدیریت “بحران آینده”، با رصد شرایط و اتخاذ تصمیمات بموقع در “1.نرخ گذاری 2.تخصیص ارز و 3.جایگزینی طرف صادرکننده”،بر این چالش غلبه کند

ادامه‌‌ی شرایط فعلی برای امنیت‌غذایی کشور میتواند تهدیدی بزرگ باشد

محمد طاهر رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید