گیر مذاکرات هسته ای در وین کجاست؟

موارد اختلافی باقی مانده به چهار مورد مهم خلاصه می شود:

۱. موضوع FTO و تحریم سپاه
‏۲. تضمین های اقتصادی و نه سیاسی
‏۳. مسائل پادمانی مطرح شده
‏۴. لیست قرمز(لیست تحریم اشخاص و نهادها)
این چهار مورد خطوط قرمز قطعی و سازش ناپذیرایران هستند که همه آن ها به تصمیم و اراده آمریکا مربوط می شوند.
ظرف دو سه روز آینده آمریکایی ها باید در این رابطه تصمیم بگیرند.
برداشت کارشناسان این است که واشنگتن کوتاه خواهد آمد. نکته بسیار مهم اینکه تا زمانی که آژانس با صدور یک بیانیه مسائل پادمانی در رابطه با ۴ نقطه مشکوک مطرح شده را مختومه اعلام نکند، ایران حاضر به امضای توافق نخواهد بود. لذا، اروپا و آمریکا اگر می خواهند توافق شود باید چراغ سبز را به آقای گروسی بدهند.”

فرهاد خادمی

برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید