فیلم : آیا مذاکرات فعلی به توافق ایران و آ.م.ر.ی.کا منجر میشه؟

امیرحسین ثابتی، کارشناس برجام: به لحاظ اقتصادی برجام تنها ۵ تا ۱۰ درصد در وضعیت اقتصادی موثر است. چون اساسا در برجام ت.ح.ر.یم‌های اصلی تغییری نکرده‌است.
در طول تاریخ روابط بین‌الملل سابقه نداشته که کشوری بتواند با مذاکره ت.ح.ریم‌های آ.م.ر.یکا را لغو کند حتی ت.ح.ریم‌های شوروی هنوز پابرجاست.

https://www.aparat.com/v/YD3Zm

برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید