فیلم : ما به تعهداتمان عمل نکردیم!

سید محمودرضا سجادی، سفیر اسبق ایران در روسیه: اراده تسلیهات مناسب، تشویق‌های مناسب برای تبادلات اقتصادی بین دو کشور وجود نداشته‌است. مثلا روسیه کشوری‌لست که در سال حدود ۴۰ میلیون تن مازاد بر مصرف‌اش گندم تولید می‌کند و این فرصت بسیاری خوبی‌ست ما در سال حدود ۳ تا ۶ میلیون تن گندم وارد می‌کنیم، به جای اینکه این میزان گندم را از آن سر دنیا، از آمریکا و برزیل وارد کنیم، می‌توانیم از روسیه گندم خودمان را با هزینه کمتر و شرایط مناسب‌تر تامین کنیم.و روابط سیاسی قوی خودمان را هم داشته باشیم. اما اراده‌ای از سمت وزارت نفت و بانک مرکزی برای رابطه با روسیه دیده‌نشده است.

https://www.aparat.com/v/Rac31

دیدگاهتان را بنویسید