فیلم : تحریف تاریخ دوران پهلوی!

شاپور بختیار آخرین نخست‌وزیر دوره پهلوی، در پاسخ به اینکه دوران پهلوی دوران شکوفایی ایران بوده و انقلاب اسلامی آن را به عقب رانده است، اظهار داشت؛ چنین چیزی نبوده اگر کسی چنین اظهاراتی دارد حتما خودش در وضعیت اقتصادی و سیاسی خوبی بوده‌است.

https://www.aparat.com/v/io2jC

دیدگاهتان را بنویسید