فیلم : جدایی بحرین!

روایتی‌ از‌ رای‌ به جدایی‌ بحرین‌ از‌ ایران‌ در‌ دوره پهلوی: آدم‌هایی‌ که‌ در‌ مجلس‌ بودند‌ جرات‌ مخالفت با‌ شاه‌ را‌ نداشتند.‌ حتی‌ جرات‌ این‌ را‌ نداشتند‌ که‌ دروغی‌ پایشان را‌ گچ‌ بگیرند‌ که‌ در‌ مجلس حضور‌ پیدا‌ نکنند‌‌ یا‌ خودشان‌ را‌ به‌‌ مریضی‌ بزنند.

https://www.aparat.com/v/Y9Z5O

دیدگاهتان را بنویسید