فیلم : روایت‌ سازش!

بیانی قرآنی‌ست که می‌گوید؛ با همه کسانی که با شما کاری ندارند و عهد، برادری، صلح و اخوت بسته‌اند “سازش” کنید.
با کفار با کسانی که با شما هم عقیده نیستند، اما به شما تجاوز نکرده‌اند، تعدی نکرده اند، ظلم نکرده‌اند، با اینها اعمال قسط کنید، نیکی کنید. در سابقه روابط ایران و چین نه تنها سابقه ای از این مسائل وجود ندارد بلکه چینی‌ها ارتباط دوستانه‌ای با ایران داشته‌اند.

https://www.aparat.com/v/ZCv1u

دیدگاهتان را بنویسید