فیلم : بازدارندگی آ.مر.یکا در مقابل ایران فرسایشی شده!

میچ مک کانل رهبر جمهوری خواهان سنای آ.مر.یکا: بازدارندگی آ.مر.یکا در مقابل ایران فرسایشی شده؛ این راهبرد ایران است تا با بهره‌گیری از خشو.نت از طریق گروه های نیابتی و ح.و.ثی ها ما را از خاورمیانه بیرون کند. متحدان خاورمیانه ای دیگر به ما اعتماد ندارند و به طرف چین و روسیه می روند.

https://www.aparat.com/v/dXR75

برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید