فیلم : چرا دولت جدید آ.م.ر.یکا اشتباه خود در خروج از ب.رجام را نمی‌پذیرد؟

سمانه اکوان: آقای باقری از ابتدا مواضع ایران در قبال مذاکرات هسته‌.ای و لغو ت.ح.ریم‌ها را به صورت واضح اعلام کردند. چرا دولت جدید آ.م.ر.یکا اشتباه خود در خروج از ب.ر.جام را نمی‌پذیرد؟
آ.م.ر.یکا عزم جدی برای بازگشت به مذاکرات سال ۲۰۱۵ را ندارد و از جایگاه شکننده دولت بایدن، ترس وجود دارد.

https://www.aparat.com/v/Ym4Gk

برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید