فیلم : آتش زیر خاکستر در ترکیه

اردوغان با استناد به حکم دینی ربا دستور به کاهش نرخ بهره بدون توجه به روند افزایشی تورم داد.
با این وجود اخیرا او از برنامه‌ای رونمایی کرد که لیر واکنشی متفاوت به آن نشان داد و به یکباره جهش کرد؛ اما تحلیل‌گران معتقدند این برنامه هم سقوط بیشتر ارزش لیر را به دنبال خواهد داشت.
ترکیه در چه شرایطی است و وضعیت اقتصادی این کشور به کدام سو می‌رود؟

برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید