فیلم : اذعان صه.یو.نیست.ها: ص.ن.عا توانایی ح.م.له به ما را دارد!

اینجا در اسر.ائ.یل نیز اتفاقاتی را که در امارات متحده عربی رخ می‌دهد دنبال می‌کنند و از احتمال ح.م.له مشابه علیه ما نیز ترس دارند.
گیلی کوهن: اس.رائ.یل دقیقا این تحولات را در ابوظبی دنبال می‌کند، بر اساس اطلاعات موجود در دستگاه امنیتی انگشت اتهام به سمت ایران شاخه ایرانی در ی.م.ن نشانه رفته است.

https://www.aparat.com/v/luWD9

دیدگاهتان را بنویسید