اهداف پیدا و پنهان دور جدید دروغ سازی ها در حین مذاکرات

خبر سازیهای پی در پی اخیر در مورد سپاه و دبیر شورای عالی امنیت ملی در چارچوب مذاکرات وین کاملاً قابل فهم و حتی پیش‌بینی بود.

این نهادها و افراد، عناصر تشکیل‌دهنده و پشتیبان مولفه های قدرت کشور بوده و ضربه زدن به اعتبار آن‌ها در راستای تضعیف قدرت کشور انجام می‌شود.

شورای عالی امنیت ملی، مرجع مسئول پرونده مذاکرات وین بمنظور رفع تحریمها بوده و تضعیف این نهاد در چارچوب سناریوهای عملیات روانی رخ میدهد که با هدفگذاری تضعیف دیپلماسی مقاومت و تیم مذاکراتی جمهوری اسلامی ایران در وین صورت میپذیرد.

از پیش هم مشخص بود که با رسیدن به اوج تقابل و چالش مذاکراتی و در حالیکه دو طرف مذاکره کننده ایرانی و غرب به رهبری آمریکا پس از تکمیل فرآیند مذاکرات فنی، حال به مرحله‌ی تصمیم سیاسی رسیده اند، یعنی به نقطه ای که باید بده-بستان ها و مصالحه و عقب نشینی صورت پذیرد، قطعاً طرف آمریکایی بسادگی عقب نشینی نکرده و با بهره گیری از همه ظرفیتهای خود سعی خواهد کرد تا ایران را مجبور به عقب نشینی کرده و دستاوردهایی که تیم جدید تا این مرحله از مذاکرات توانسته در ذیل دیپلماسی مقاومت نسبت به گذشته حاصل کند را کاهش دهد چرا که اگر این الگو در افکار عمومی داخل ایران و خارج از کشور تثبیت شود که دیپلماسی مقاومت و نمایش اقتدار بمراتب نتایج بهتری را بهمراه خواهد داشت و به کلام مقام معظم رهبری هزینه‌های سازش و مماشات بمراتب بیشتر از هزینه‌های مقاومت است، نه تنها در داخل کشور مردم با دیدن ثمرات واقعی و عملی این نوع رویکرد، از این به بعد در بزنگاههای آتی، در مسیر انتخاب این نوع سیاست ورزی حرکت خواهند کرد، بلکه در منطقه و جهان نیز همه ملتها به حرکت در مسیر مقاومت تشویق خواهند شد.

بنابراین، آمریکا در روزهای اخیر مجموعه عملیاتی را در میدان دیپلماسی و رسانه‌ شروع کرده که بخش مهمی از آن توسط غربگرایان داخلی در حال انجام است تا با تضعیف ارکان قدرت و تصمیم سازان و مراجع اصلی در پرونده مذاکراتی، دیپلماسی مقاومت در مذاکرات وین را تضعیف کند.

در همین راستا، حال دبیر شورای عالی امنیت ملی که مقام مسئول پرونده مذاکرات وین بوده و مواضع نظام را در این خصوص بیان میدارد و اخیراً در قبال مذاکره مستقیم با آمریکا و  انجام توافق بد و بیحاصل با غرب، مقاومت کرده و با اتخاذ پی در پی مواضع مبتنی بر سیاست اقتدار، خواهان برداشته شدن تحریمها، راستی آزمایی و گرفتن تضمین از آمریکا شده و بدین شکل تمام قد از مواضع مذاکره کننده ارشد ما در وین، یعنی دکتر علی باقری، پشتیبانی میکرد را هدف قرار داده و سعی نمایند تا با وارد آوردن فشار، او را از ادامه این موضع گیری ها منصرف نمایند، والا چه دلیلی دارد تا مانند خبر اخیر رویترز که با آمیختن راست و دروغ سعی در خبر سازی از مذاکرات وین داشت، در بحبوحه مذاکرات سعی نمایند مسئول پرونده مذاکرات را ذینفع نشان داده و مواضع نظام و دولت انقلابی  را به منافع شخصی منتسب کنند؟

حال سؤال این است که، چه کسانی سعی دارند تا با تضعیف ارکان دیپلماسی مقاومت در زنجیره مسئولین و مذاکره کنندگان، آن‌ها را خاموش و از میدان به در کنند تا امتیازها و دستاوردهای دیپلماسی مقاومت که میبایستی در این مرحله حساس به ثبت رسند را همزمان با عملیات میدانی و رسانه ای آمریکا، دچار کاهش و عقب نشینی کرده و کفه ترازو را بنفع آمریکا بچرخانند؟

چه کسانی قصد دارند تا همگام با فشار غربیها در خصوص کمی وقت، و همگام با دبه کردنهای مذاکره کنندگان غربی، ارکان دیپلماسی مقاومت را زیر فشار بیشتری قرار دهد تا جمهوری اسلامی و تیم مذاکره کننده از مطالبات بحق خود از آمریکای فریبکار و عهد شکن در زمینه راستی آزمایی و تضمین عقب نشینی کند؟

برکسی پوشیده نیست که آمریکا بشدت بدنبال شکستن مقاومت جمهوری اسلامی بوده و  در اولین گام پیوسته خواهان دیدار دوجانبه مستقیم بدون هیچ امتیازی به ایران هستند تا استراتژی ایران را به شکست بکشند و بخوبی میدانند این چه هزینه ای به کشور و نظام تحمیل میکند، حال باید بدنبال پاسخ به این سؤال بود که چه کسانی در تکمله این خواست آمریکا بدنبال ایجاد هزینه برای کسانی هستند که در مقابل این سیاست مقاومت میکنند و به اصطلاح سیاست هزینه در مقابل هزینه را به نیابت از آمریکا بازی می کنند؟

سیدمصطفی خوش‌چشم

دیدگاهتان را بنویسید