فیلم : الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، فاقد ایده اداره کشور!

محمدرضا باقرزاده و سیدحسین شهرستانی به نقد و بررسی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت پرداختند.
این سند صرفا شامل یک سری ارشادات معنوی و اخلاقی است و راهبردی برای اجرا ندارد.

https://www.aparat.com/v/Fld0s

دیدگاهتان را بنویسید