زیست مردمی دولت؛ آنچه هست و آنچه باید

؛ تعامل مردم و دولت از جمله موضوعاتی است که هم در لایه فلسفی و هم در کاربست اجتماعی خود مورد بحث و توجه بسیار قرار گرفته است. محققان و تحلیل­گران همواره بر لزوم تلاش دولت جهت کاهش فاصله با مردم و جلب مشارکت و همراهی مردم تاکید داشته ­اند تا در سایه این مشارکت، دولت­ ها از حداکثر پشتوانه­ ی مردمی در راستای پیشبرد برنامه­ های خود برخوردار باشند. در واقع در این نگاه، مقبولیت برای دولت­ ها امری اجتباب ­ناپذیر است و هر دولت که از بدنه­ ی اجتماعی بیشتری برخوردار باشد، قوت بیشتری خواهد داشت. مردم جامعه رکن اصلی برای هر دولت هستند و چنانچه این رکن ضعیف باشد پایه­ های دولت سست خواهد بود.

رضا نادمی راد

دیدگاهتان را بنویسید