چرا انقلاب كرديم؟

1- سال١٣٢٠ آمريكا و انگليس فاتحان جنگ جهانى دوم كه ايران را به همراه روسيه اشغال كرده بودند رضاشاه را از سلطنت بركنار و پسرش محمدرضا پهلوى را به قدرت رساندند. *مردم هيچ نقشى در اين جابجايی قدرت نداشتند* . خوب است بدانيد ارتش اشغالگر بيگانه هزينه خودشان را ازجيب ملت ايران برداشتند.!؟

2- درسال ١٣٣٢ آمريكا به همراهى انگليس تصميم گرفتند كودتاى ٢٨ مرداد را براى ساقط كردن دولت دكتر مصدق و بازگرداندن شاه كه از ايران فرار كرده بود به سلطنت به جاى ما مدل حكومت را مشخص كنند.

3-  درسال ٤٠-١٣٤١ آمريكا بود كه طرح *اصلاحات ارضى موسوم* به انقلاب شاه و ملت را كه پيامد آن *نابودى كشاورزى و دامپرورى* ايران و مهاجرت گسترده روستاييان به شهرها را بدنبال داشت.

4- سركوب آزادى ها، خفقان، زندان ها و اعدام ها در دهه ٣٠-۵٠ در ايران توسط شاه با حمايت آمريكا صورت گرفت.

5-  وحتى فضاى باز سياسى در سالهاى ۵۶-۵۷ در ايران در سايه سياست “حقوق بشر” كارتر و دموكرات هاى كاخ سفيد بود كه در ايران وزيدن گرفت! اما با هوشيارى امام و مردم اين بار بجاى تحكيم پايه هاى رژيم سلطنتى انقلاب ۵۷ از درون آن بيرون آمد.

6-  ايران قبل از انقلاب ۶۰ هزار مستشار نظامى آمريكا بر ارتش و نيروهاى مسلح ايران سلطه داشتند. *افسران وفادار شاه از اين همه تحقير به ستوه آمده بودند* .

✅ جوانان عزيز نيك بدانيد ما چون استقلال واقعى نداشتيم وحكومت پهلوى دست نشانده آمريكا و بيگانگان بود *براى “آقايی خودمان، اختيار داشتن براى مدل حكومت و پايان دادن به تحقير جهانى انقلاب كرديم*

جوانان عزيز با شما سخن ميگويم كه در جستجوى حقيقت هستيد.

ما در سال ۵۷ براى “آزادى و حكومت مردم” انقلاب كرديم.

7-  ايران قبل از انقلاب پارلمان و حق راى به معناى واقعى نداشت. انتخابات تقلبى، فرمايشى و غير مردمى بود. فقط يك سند درون حكومتى كه بعدا افشاء شد در قالب خاطرات اسدالله علم كه ساليان زيادى وزير، نخست وزير و بيش از ۱۱ سال وزير دربار بود كفايت مى كند؛
“او ميگويد امروز به دربار دير رسيدم علت آن حضور عده اى از بستگانم در منزل ما بود كه از من ميخواستند كه به مقامات محلى دستور دهم نام آنها از صندوق هاى راى بيرون آيد”!

8-  ايران قبل از انقلاب از حداقل آزادى هاى بيان، اجتماعات محروم بودند. بجاى آن زندانها پر از جوانان و مبارزان سياسى بود كه خواهان آزادى هاى سياسى و اجتماعى بودند. هرگونه مطالبه براى فضاى بازسياسى بشدت توسط ساواك سركوب مى شد.

9-  تلاش گسترده پهلوى براى از بين بردن عقايد و افكاراسلامى در حدى بود كه اگر چندين سال ديگر سلطنت ادامه داشت آثارى از دين و مذهب بر جاى نمانده بود.

10-  ايران كشورى وابسته و غير خود اتكاء بود. روزنامه كيهان آن زمان كاريكاتورى كشيده بود باعنوان “آبگوشت يك غذاى ايران” و با زبان طنز بيان كرده بود كه اين چه غذاى صد در صد ايرانى است؟ كه گوشت آن از نيوزيلند و برزيل، علوفه دام آن از آرژانتين، گندم آن از آمريكا و… است؟!

11-  در زمينه بهداشت و درمان به قدرى عقب مانده بوديم كه پزشك از بنگلادش و هند به ايران مى آمد. بسيارى از شهرها فاقد زير ساخت هاى پزشكى مناسب بود و روستاها كه فاقد اين امكانات بودند.

آرمان ما در سال ۵۷ “استقلال، آزادى، مردم سالارى و پاسداشت هويت ملى و فرهنگ ايرانى و اسلامى بود.ما ميخواستيم خودمان باشيم. ديگران براى ما تصميم نگيرند. از سلطه بيگانگان نجات يابيم.

*سوال اين است آيا به همه آنچه ميخواستيم رسيديم؟

پاسخ خير

آيا وضع كنونى كشور با آرمانهاى انقلاب ۵۷ همخوانى دارد؟

✅جواب خير

آيا كار درستى كرديم كه انقلاب كرديم؟

جواب صد در صد كارى درست، بجا و اساسى بود.

ما در بخش هايی نقاط ضعف جدى داريم و در بخش هايی كارهاى بزرگى انجام داده ايم.

****

مثلا ما عليه فساد، تبعيض، رشوه، پارتى بازى، فاصله طبقاتى ميان دارا و ندار، بى عدالتى، عدم توجه به محرومان جامعه، ثروت اندوزى و انباشت ثروت در ميان درباريان و خاندان سلطنت، بى قانونى و… انقلاب كرديم.
ما ميدانستيم كه چرا شاه و سلطنت را نمى خواهيم و ميدانستيم “با حاكميت اسلام و مردم سالارى” به وضع موجود نه و به تغيیر و تحول فردا آری می‌گوییم و در سايه اسلام و اداره كشور بدست مردم بر همه اين مفاسد و بدى ها غلبه پيدا ميكنيم.

*ما توانستيم خيلى از ناممكن ها را ممكن كنيم . انقلاب كارهاى بزرگى  براى ايران كرد؛

1-  استقلال واقعى و امنيت پايدار آورد.

2- آزادى بيان و حركت به سوى عدالت اجتماعى را به ارمغان آورد. (البته در اين دو زمينه كارنامه كشور در مقايسه با اهداف انقلاب بسياركم، اما به نسبت قبل از انقلاب درخور تقدير است).

3- حق راى، انتخابات آزاد و واقعى، مردم سالارى و جمهوريت، توجه به استانها و شهرستانها و نقاط محروم بس ميدرخشد.

4-  مجلس، شوراها، رياست جمهورى، نهادهاى موثر در اداره كشور با راى مردم انتخاب ميشود.

5-  ايران در عرصه بين الملل بازيگر و قدرت موثر است. بر خلاف قبل كه از اقمار آمريكا به نوعى به حساب مى آمد.

6-  درعرصه علم و فنآورى، نانو، هسته اى، دفاعى وامنيتى، زير ساخت (سد سازى- سيلو سازى- پالايشگاه – نيروگاه و…) در زمره ٢٠ كشور نخست دنيا هستيم.
در عرصه فرهنگ، هنر، سينما، راديو، تلويزيون، كتاب، نشر، آموزش عالى و… اقدامات خيلى خوبى انجام داده ايم.

**************
به راهى كه آمده ايم افتخار مى كنيم. اما بابت عقب ماندگى هايی كه به نسبت آرمانهاى انقلاب داشت و بايد به آن ميرسيديم از خود و ديگر مسئولان گلايه داريم.

چرا كه با گذشت ۴۲ سال از انقلاب اسلامى نبايد با برخى چالش ها و مشكلات كه ارتباطى با دشمن خارجى و جنگ و… ندارد رو برو باشيم.

فاصله طبقاتى و شكاف ميان دارا و ندار، فساد افسار گسيخته و بدون مرز، رانت خوارىو تبارگمارى، بحران ناكارآمدى دستگاهها و نظام اجرايي، بروكراسى و کاغذ بازى حاكم بر نظام مديريتى و ادارى كشور، برخى مديران نالايق و ناكارآمد، ضعف نظريه پردازى و توليد فكر متناسب با نيازهاى انقلاب توسط حوزه هاى علميه و دانشگاهها، عدم تناسب ميزان آزادى ها و انفتاح فضاى سياسى و اجتماعى كشور با جهت گيرى هاى كلان انقلاب، سرک كشيدن و ورود به زندگى خصوصى مردم در مواردى با اعمال تنگ نظرى هاى سليقه اى، بيانات و مواضع نسنجيده و تحكم آميز برخى روحانيون كه خود را مصداق نظام و اسلام ميدانند و ده ها مساله از اين دست كه ما هم بابت اين مسايل ناراحت و دلخور هستيم وخودرامنتقد مصلح وضع موجود ميدانيم.

چگونه آینده انقلاب را بسازیم؟!

فریدریش نیچه فیلسوف شهیر آلمانی وقتی که می‌خواهد درباره آینده بنویسد نکته‌ی عمیقی را طرح می‌کند که «آینده بر زمان حال تأثیر می‌گذارد». به عبارت دیگر آنچه در آینده روی می‌دهد، همان چیزی است که در زمان حال به آن می‌پردازیم. در کتاب *آینده‌پژوهی انقلاب اسلامی؛ بیم‌ها و امیدها* همین مسئله را بازشکافی کردم و پس از بررسی *چیستی «آینده‌پژوهی» و بازشناسی آن نسبت به «آینده‌شناسی»* به بازخوانی برخی از نظریات اندیشمندان این حوزه پرداختم و ضرورت آینده‌ پژوهی انقلاب را شرح دادم.
در این کتاب *آینده فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌ محیطی جهان را شرح داده و تاثیر آن بر انقلاب و ایران اسلامی را تشریح کردم* و همچنین نقش و سهم رسانه‌ها و فهم مسائل در جهان آینده را به بحث گذاشتم.

این کتاب را فارغ از هیاهوهای کنونی که با مسائل سیاسی درهم آمیخته می‌بایست مطالعه کرد. افکار ده‌ها صاحب‌ نظر چه از منظر پژوهش‌هایی که انجام دادند و چه به لحاظ گفتگوهایی که با آنها انجام دادم در این کتاب آمده و به بار علمی آن افزوده و نتایج آن را دقیق‌ تر کرده است. در دورانی که رهبر معظم انقلاب با صدور بیانیه‌ی گام دوم انقلاب اسلامی، نقشه‌ی کلی آینده را ترسیم کردند، باید با هم‌اندیشی، بهترین مسیرها و راه‌ها را بیابیم.

*****
راه برون رفت از چالش ها و حركت به سوى آرمانهاى انقلاب چيست؟

  * قانون گرايی: بايد قانون فصل الخطاب در اداره كشور باشد. قانون اساسى مبناى حكمرانى كشور و اصل تمركز قانون گذارى توسط مجلس به معناى واقعى كلمه تحقق يابد. هم‌ اکنون در كشور بيش از ١٠ نهاد قانون وضع می كنند؟!

 اصلاح قانون اساسى: از اصلاح قانون اساسى نهراسيم. ما محتاج نظام دو مجلسى هستيم. بايد انحصار به معناى واقعى از سر كشور كم و براى هميشه برچيده شود. مدل مديريتى كشور بر پايه حكمرانى خوب و كارآمد تعريف شود؛

*شفافيت، پاسخگو بودن همه مسولان برابر اختيارات و وظايف، فساد ستيزى، مسئوليت پذيرى و… ازجمله اين اصلاحات است.

* به مردم فرصت زندگى بهتر دهيم، خطوط قرمز سليقه اى را برداريم. رفتن به ورزشگاه، دوچرخه سوارى زنان و يا برگزارى كنسرت هاى موسيقى و… نبايد به مسايل مهم كشور تبديل شود و براى هميشه پرونده آن مختومه گردد. اين ها از كمترين حقوق مردم است. چرا روى اعصاب و روان مردم راه ميرويم؟!

* در روابط بين الملل و سياست خارجى بايد عزت، مصلحت و حكمت به معناى واقعى عملياتى شود. بهترين ترجمان اين فرمايش رهبرى اين است؛

*“افزايش دوستان و كاهش دشمنان” بايد براى كشور فرصت ايجاد كنيم.

  *مديريت جهادى و عالمانه بايد سر رشته امور را بدست گيرد. جوانان انقلابى با تخصص، دانش و اخلاق در كنار مديران متعهد، كارآمد و باتجربه شرايط بكارگيرى همه اقشار و اصناف در اداره كشور را فراهم سازند. جناح گرايی و باند بازى پدر كشور را در آورده است.

بيانيه گام دوم كه رهبر حكيم انقلاب اسلامى تبيین كردند بهترين تابلو راهنما براى مسير آينده است. يادمان نرود كه انقلاب اسلامى با نام امام خمينى(ره)، انديشه، اهداف و آرمانهايش در ايران و جهان شناخته ميشود. چرا كه شناسنامه اصيل انقلاب “با نام خمينى”است. همان كه رهبرى تاكيد كردند.
در بهار آزادى جاى امام و شهيدان خالى.

****************

دهه‌ی فجر فرصت مغتنمی است تا راه آینده‌ی انقلاب را بازشناسی کنیم و همانطور که در مجموعه نوشته‌های پیشین *چرا انقلاب کردیم؟!* گذشته را مورد بررسی و نقد قرار دادم، حال باید درباره‌ی *چگونه آینده انقلاب را بسازیم؟!* مطالعه و گفتگو کنیم و این یگانه راه ساختن آینده است و یقینا *آینده به آنچه اکنون انجام می‌دهیم بستگی دارد.*
در “كتاب آينده پژوهى انقلاب اسلامى ؛بيم ها واميدها” تاليف اينجانب ازانتشارات موسسه اميركبير تلاش كرده ام درباره علل وچرايي انقلاب اسلامى، دستآوردها و چالش هاى آن بارويكرد آينده پژوهى چشم انداز انقلاب اسلامى  و تحولات جهانى در ٤٠ سال آينده  توضيح دهم.

دیدگاهتان را بنویسید