چرا شرکت‌های بورسی از واریز سود به حساب صاحبان سهام طفره می‌روند؟

بهنام صمدی، فعال و تحلیلگر بورس راه حل الزام شرکت‌های بورسی به واریز سود سهامداران از طریق سامانه سجام را، اصلاح قانون ۹۰ ساله‌ی تجارت می‌داندوی معتقد است شرکت‌های بورسی دستورالعمل‌های سازمان بورس را جدی نمی‌گیرند.

در روزهای اخیر مسئله‌ی حمایت از حقوق سهامداران خرد و به ویژه واریز سود سهامداران از طریقه سامانه سجام، حتی پای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را نیز به موضوع باز کرده استبه همین منظور بهنام صمدی، فعال و تحلیلگر بازار سرمایه، طی اظهاراتی به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است.

قانونی که فرانسوی‌ها ۹۰ سال پیش نوشتن و باید اصلاح شود

صمدی در ابتدای اظهارات خود ضمن بیان انتقاداتی نسبت به قانون تجارت گفتقانون تجارتی که در کشور ما در حال اجرا است حدود ۹۰ سال پیش توسط فرانسوی‌ها نوشته شده استاین قانون در اصل قانون کارآمدی است ولی برای زمانی است که تجهیزات و امکانات، بسیار ابتدایی و ارتباطات بسیار ضعیف بوده استبه همین دلیل امکان واریز سریع و برخط سود برای سهامداران وجود نداشته استلذا در این قانون به شرکت‌ها فرصت داده شده است تا ۸ ماه بعد از برگزاری جلسه مجمع عمومی‌شان، سود را برای سهامداران واریز کنند.

وی افزودعلاوه بر این ۸ ماه، در قانون تجارت به شرکت‌ها سه ماه فرصت داده شده است که بعد از پایان سال مالی‌شان جلسه مجمع عمومی را برگزار کنندالبته بسیاری از شرکت‌ها این مهلت سه ماهه را رعایت نکرده و چهار ماه بعد از پایان سال مالی خود، مجمع را برگزار می‌کننداگر به اطلاعیه‌های شرکت‌ها دقت کنید متوجه می‌شود که اکثر شرکت‌ها سی و یک تیر جلسه‌ی مجمع عمومی را برگزار می‌کنندیعنی عملاً شرکت‌ها می‌توانند یک سال بعد از پایان سال مالی سود را به سهامداران پرداخت کنندبا وضعیت تورمی که در کشور ما وجود دارد ارزش پول طی یکسال کاهش پیدا می‌کند.

شرکت‌ها، دستورالعمل‌های سازمان بورس را جدی نمی‌گیرند

این فعال بازار بورس در خصوص الزامی بودن حضور شرکت‌ها در سامانه سجام گفتدر قانون تجارت هیچ بندی وجود ندارد که شرکت‌ها را موظف کرده باشد سود را به شکل مشخصی واریز کنند.

صمدی افزودبلخره این قانون ۹۰ سال پیش تدوین شده است و در آن زمان، بانک بدین شکل کنونی وجود نداشته است و یا ابزار الکترونیکی به صورت فعلی پیشرفت نکرده بود که بخواهند شرکت‌ها را موظف به پرداخت الکترونیکی سود سهامداران در مدت کوتاه‌تری بکنند.

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه گفتبه همین دلیل است که در این‌جا یک خلأ قانونی به وجود آمده است و برای الزام شرکت‌ها به پرداخت سود از طریق سجام باید قانون تجارت اصلاح شودالبته اصلاح قانون تجارت مدت‌هاست که در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است ولی تاکنون به نتیجه نرسیده است.

صمدی در خصوص دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، که شرکت‌های بورسی را ملزم به واریز سود سهامداران کرده است، اظهار داشتشرکت‌ها به این دستورالعمل اهمیت نمی‌دهنددستورالعمل‌هایی که سازمان بورس می‌نویسد الزام‌آور نیست و شورای عالی بورس هم اگر مصوبه‌ای دارد باز هم شرکت‌ها اهمیت نمی‌دهندآن چیزی که اهمیت دارد قانون استمجلس باید قانون وضع کرده و یا قانون تجارت را اصلاح کند.

سجام، در ظاهر حاکمیتی و در عمل خصوصی است

بهنام صمدی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن بیان نکاتی پیرامون شرکت سرمایه‌گذاری مرکزی، گفتیک نکته‌ی دیگری که خیلی مهم است و خیلی‌ها نمی‌دانند این است که شرکت سرمایه‌گذاری مرکزی که متولی اصلی اجرای سجام است، در ظاهر یک شرکت حاکمیتی است ولی در واقعیت اینگونه نیست و بررسی سهامداران اصلی این شرکت نشان می‌دهد که خصوصی استشرکت بورس نیز سهامدار شرکت سپرده‌گذار مرکزی است ولی به هر حال این شرکت خصوصی حساب می‌شود.

وی افزودخصوصی بودن این شرکت دو ایراد اساسی دارداول اینکه این شرکت به دنبال منافع خود است و به همین دلیل در سامانه سجام کارمزدهای مختلف و متعددی از سهامداران گرفته می‌شودمثلا برای ویرایش حساب بانکی هم شما باید کارمزد پرداخت کنیکجای دنیا به این شکل است؟ مسئله‌ی دوم هم این است که اطلاعات مربوط به ۵۰ میلیون سهامدار نباید در دست یک شرکت خصوصی باشدبنابراین سامانه سجام باید ذیل خود سازمان بورس به یک سامانه حاکمیتی تبدیل شود.

محدودیت در واریز برای سامانه سجام

صمدی در ادامه انتقادات خود نسبت به سامانه سجام اظهار داشتیک محدوده‌ای هم سامانه‌ی سجام در واریز داردسامانه سجام می‌توانند در روز فقط برای چهارصد هزار حساب بانکی مبلغی را واریز کنندالبته گویا آقای عشقی، رئيس سازمان بورس، نامه‌نگاری با بانک مرکزی کرده است که محدودیت چهارصد هزار تراکنش را حل کنداما هنوز این محدودیت وجود دارد.

صمدی در ادامه گفتدر حال حاضر شرکت‌های بورسی به سامانه مراجعه کرده و می‌خواهند سود مجمع را واریز کنند ولی به آنها برای یک ماه دیگر نوبت می‌دهندبرخی از شرکتها میلیون‌ها نفر سهامدار دارند و واریز سود این تعداد از افراد بسیار می‌تواند زمانبر باشد.

شرکت‌ها در پی ماندن سود سهامداران در حساب‌شان هستند

صمدی در خصوص علت عدم تمایل شرکت‌های بورسی به واریز سود سهامداران از طریق سامانه سجام گفتشرکت‌های بورسی دنبال آن هستند که سود سهامداران در حساب‌های شرکت مانده و رسوب کندبه عنوان مثال فرض بکنید سود تقسیمی متعلق به سهامدار یک شرکتی ده هزار تومان است.

این تحلیگر بازار سرمایه افزوداین سهامدار با در نظر گرفتن ترافیک و آلودگی هوا و … به این نتیجه می‌رسد برای او صرف ندارد که به دنبال دریافت سود برودممکن است این مبلغ برای یک نفر سهامداران زیاد نباشد ولی وقتی میلیون‌ها سهامدار چنین تصمیمی بگیرند مبلغ قابل توجهی پول در حساب شرکت باقی می‌ماندلذا شرکت تمایل ندارد سود را به راحتی و مستقیم برای سهامداران واریز کند.

دیدگاهتان را بنویسید