رشد اقتصادی، حلال تورم و بیکاری است/ اشتغالزایی مساله مهمی در حل موضوع تورم است

فضای اقتصاد کشور شفاف شود، قطعا آن زمان با کاهش نرخ تورم، وبه صرفه شدن تولید، تولید جان می گیرد و در مسیر رونق و جهش مورد نظر قرار می گیرد.

یکی از مهمترین مسائل امروز اقتصاد ایران که مطالبه اکثریت مردم جامعه به شمار می رود موضوع کاهش نرخ تورم است. تورم نه تنها معیشت مردم، بلکه نظام تولید کشور را با آسیب های مختلفی رو به رو کرده است.حمایت از تولید موضوع مهمی است، چرا که رشد و رونق تولید زمینه های رشد و توسعه اقتصاد را فراهم می کند.

دولت آقای رئیسی با وعده کاهش نرخ تورم و حمایت از معیشت مردم روی کار آمد. حمایتی که دولت از طبقات مختلف جامعه می تواند به عمل بیاورد، می بایست مشخص ویژه ای مثل حمایت پایدار و تضمین کننده رفاه خانوار را به دنبال داشته باشد. قطعا در شرایطی که تورم نرخ های بالایی پیدا کرده است،

این سوال به ذهن خطور می کند که دولت با چه راهکاری می تواند از دهک های ضعیف درآمدی حمایت به عمل بیاورد؟

آنچه در شرایط کنونی می تواند تضمین کننده معیشت خانوار و رفاه افراد جامعه باشد و امیدواری را به یک یک مردم به ویژه جوانان تحصیل کرده وجویندگان کار بازگرداند این است که دولت محترم تمامی هم و غم خود را بر روی مساله مهمی به نام ایجاد اشتغال و افزایش تولید بگذارد.

اشتغالزایی مساله مهمی در کنار حل موضوع تورم است.این موضوع نیز یکی از پررنگ ترین مطالبات مردم از دولت به شمار می رود. اگر دولت بتواند زیر ساخت های لازم برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور را فراهم کند. فضای اقتصاد کشور شفاف شود، قطعا آن زمان با کاهش نرخ تورم، وبه صرفه شدن تولید، تولید جان می گیرد و در مسیر رونق و جهش مورد نظر قرار می گیرد.

 براساس علم اقتصاد، افزایش تولید به مثابه کاهش نرخ تورم است. یعنی این دو رابطه معکوسی با هم دارند. از این جهت است که رهبر معظم انقلاب بارها وبارها بر اهمیت رشد و رونق تولید تاکید می کنند. تولید به معنای ایجاد ظرفیت های بیشتر برای اشتغالزایی در کشور. موضوعی که منجر به افزایش درآمد خانوار بخصوص طبقات ضعیفی می شود که جویای کار وشغل هستند اما زمینه های لازم برای اشتغال آنها در جامعه و اقتصاد فراهم نشده است.

از این رو بهتر است دولت در سیاست های اشتغالزایی خانه تکانی مفصلی داشته باشد. سیاست هایی که فضای کسب وکار را تنگ و مانع از حضور ظرفیت ها و استعدادهای نوین می شوند باید حذف شود. بهبود فضای کسب و کار و تسهیل فضای کسب و کار در کنار ارائه تسهیلات مورد نظر و حمایت های مادی ومعنوی از تولید کنندگانی که کالای با مزیتی تولید می کنند موضوعی است که علاوه بر رونق دادن تولید، منجر به کاهش تورم و افزایش اشتغال ورفاه آحاد مختلف جامعه می شود.

به ویژه اینکه با اشتغالزایی برای مردم و بهبود وضعیت مادی خانوارها، بسیاری از مسائل و چالش های اجتماعی و فرهنگی حل می شود. ازدواج افزایش می یابد، تشکیل خانواده برای جوانان سهل تر می شود و بسیاری از آسیب های اجتماعی خود به خود حل و فصل می شود و کاهش می یابد.
از این نظر دولت محترم برای تحقق شعارهای انتخاباتی خود و وعده های داده شده به مردم، چاره ای به غیر از این موضوع ندارد که هر آنچه هست و نیست را باید فدای رشد اقتصادی کشور کند.

رشد اقتصادی کشور مساله مهمی است که هر گونه غفلتی از آن و عدم برنامه ریزی برای آن منجر به از دست رفتن مشاغلی می شود که علاوه بر جذب نیروی انسانی و درآمد زایی برای خانوارها، فرصت ها و استعدادهای خوبی را از رشد دادن تولید کشور می گیرد و یا منجر به مهاجرت و خروج از کشور می کند.

دولت محترم به هر موضوعی به غیر از رشد اقتصادی اگر فکر کند قطعا به بیراهه رفته است. چرا که حل مسائل مختلفی در اقتصاد وابسته به رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی اگر به عنوان محور برنامه های اقتصادی دولت در دستور کار یکایک ارگان ها ونهادها و وزارتخانه ها قرار بگیرد.

تمامی دولت به صورت یکپارچه و منسجم رشد اقتصادی را دنبال کنند و زیر ساخت های آن را بسازند قطعا این موضوع می تواند عواید بسیار خوبی از جمله رشد تولید، زمینه سازی برای اشتغالزایی در کشور و حل بسیاری از چالش های اقتصادی باشد که امروز به یک نگرانی و دغدغه بسیار بزرگی برای مردم ایران تبدیل شده است.

مرتضی عزتی

دیدگاهتان را بنویسید