چرا در خاورمیانه رقبا به فکر روابط و آشتی افتاده‌اند؟

«نشنال اینترست» در تحلیلی به قلم Galip Dalayو Tarik Yousef نوشت: به نظر می رسد خاورمیانه در حالت آشتی قرار دارد. رقبا و دشمنان منطقه ای برای بهبود روابط و احیای روابط تلاش می کنند. بحران خلیج فارس نیز ظاهرا با اجلاس العلاء حل شده است.

همچنین،پس از تقریباً یک دهه خصومت، ترکیه و امارات متحده عربی وارد روند نزدیکی سریع به همدیگر شده‌اند. به همین ترتیب، گرم شدن روابط بین امارات و ایران نیز مشاهده می شود.

با این حال، علیرغم شدت زیاد فعالیت های دیپلماتیک، هیچ مناقشه ای در منطقه به حل و فصل نزدیک نیست. خلیج فارس، لیبی، سوریه، یمن، مدیترانه شرقی و شاخ آفریقا همچنان کانون های تنش ژئوپلیتیکی هستند. چنین تحولات متناقضی دو سؤال مرتبط را ایجاد می کند: دقیقاً چه چیزی در سراسر خاورمیانه در حال رخ دادن است و مهمتر از آن، دلیل این اتفاقات چیست؟

عادی‌سازی روابط و نزدیک‌شدن بازیگران به یکدیگر به‌طور گسترده‌ای به عنوان عامل تندباد اخیر دیپلماسی منطقه‌ای مطرح شده اند.

عوامل پیش برنده

اول، خروج نسبی ایالات متحده از سوریه و عراق، خروج کامل واشنگتن از افغانستان و عدم تمایل آمریکا به پذیرفتن مسئولیت های امنیتی بیشتر همراه با محوریت دادن به هند و اقیانوس آرام، بازیگران منطقه ای را به بازنگری در هزینه بی ثباتی ژئوپلیتیکی سوق داده است. ‌در عوض، دولت فعلی واشنگتن در حال تلاش برای احیای توافق هسته‌ای 2015 با ایران است. این عوامل باعث شده تا بازیگران منطقه ای از گزینه های خود محافظت کنند، روابط خود را با رقبا بهبود بخشند.

دوم، در بسیاری از مناطق درگیری، بن بست نتیجه ای بوده که حاصل شده است. بحران خلیج فارس در سال 2017 بدون پیروز اما با بازنده های زیادی به پایان رسید.

سوم، منطقه در حال تجربه فرسودگی ایدئولوژیک است که شدت نبردهای ایدئولوژیکی را که در دهه گذشته برجسته بودند، کاهش داده است. یک دهه پس از قیام های بهار عربی، هیچ کس نمی تواند ادعای پیروزی کند.

چهارم، ژئوپلیتیک و ایدئولوژی بر دستور کار منطقه ای در دهه گذشته مسلط بوده اند. در نتیجه، بین سیاست خارجی و منافع اقتصادی رقبای منطقه ای جدایی ایجاد شده است. پس از سقوط قیمت نفت در سال 2014، این شکاف بر همکاری های تجاری و سرمایه گذاری بین کشورهای همسایه تأثیر گذاشت.ناسیونالیسم اقتصادی که به طور فزاینده ای روابط خارجی عربستان سعودی را شکل می دهد، می تواند به خوبی در را برای بهبود روابط ریاض با رقبایی همچون ترکیه و ایران باز کند.

چشم انداز آینده

علیرغم همه صحبت ها در مورد ورود منطقه به دوران پس از بهار عربی، اعتراضات عمومی در سراسر خاورمیانه از لبنان گرفته تا الجزایر، عراق، سودان و تونس ادامه دارد. به طور کلی میتوان گفت بحرانها در غرب آسیا تمام نشده اند اما موقتا همگی فریز شده اند.

برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید