مانع تراشی جدید واشنگتن در مسیر مذاکرات وین

رابرت مالی سرپرست هیات آمریکایی حاضر در وین به تازگی در مصاحبه ای با رویترز، با تعیین یک پیش شرط غیرمرتبط با روند گفت و گوها، از یکی دیگر از رفتارهای غیرسازنده واشنگتن درمسیر گفت وگوها پرده برداشت.

او درتازه ترین موضع گیری واشنگتن درقبال مذاکرات وین، با گره زدن موضوع مذاکرات به مسائل غیرمرتبط، ادعا کرده است که شکل گیری توافق در این گفت و گوها بدون آزادی زندانیان آمریکایی در ایران بعید خواهد بود.

به نظر می رسد واشنگتن به دنبال آن است تا با طرح بهانه های گوناگون، راه را برای دستیابی به توافق در وین دشوار سازد.

اتخاذ چنین رویکردهای غیرسازنده و غیرمرتبط با روند گفت و گوها که در تناقض آشکار با سیاست های قبلی واشنگتن مبنی بر تاکید بر تسریع درروند حصول توافق با استفاده از تعیین ضرب الاجل های ساختگی برای مذاکرات است؛ واشنگتن از یک سو سخن از ضرب الاجل وتسریع درروند گفت و گوها و حصول توافق حرف می زند و از دیگر سو، با مطرح کردن پیش شرط های تازه که عملا کارشکنی در مسیر گفت و گوهاست، مانع از سرعت گرفتن روند رسیدن به توافق می شود.

رابرت مالی البته در گفت وگو با رویترز اذعان کرده است که موضوع زندانیان “جدا” از مسئله مذاکرات هسته ای است. او درعین حال ادعا کرده که موضوع زندانیان، شرطی برای رسیدن به توافق است.

رویترز به  نقل از این دیپلمات آمریکایی نوشته است: در شرایطی که ما بطور غیرمستقیم با ایران درباره موضوع هسته ای درحال گفت وگو هستیم، به همین ترتیب، مذاکرات غیرمستقیم با آنها(ایران) برای آزادی زندانیان آمریکایی در حال انجام است.

در مصاحبه رابرت  مالی با رویترز، “بَری روزِن” دیپلمات ۷۷ ساله آمریکایی و از اعضای آخرین تیم دیپلمات های حاضر در لانه جاسوسی آمریکا در تهران نیز حضور داشت.

این دیپلمات پیشین امریکایی چند روز پیش در اقدامی نمایشی اعلام کرده بود که قصد دارد در مقابل هتل کوبورگ وین محل مذکرات ایران وگروه ۱+۴ دست به اعتصاب غذا بزند، دیروز در مصاحبه مشترک با رویترز از تصمیم خود برای پایان دادن به اعتصاب غذا سخن گفت.

برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید