نابرابری مسئلۀ علم اقتصاد نبوده است، پس چرا حالا همۀ اقتصاددانان دربارۀ نابرابری حرف می‌زنند؟

گویا قاعده چنین است که وقتی شرایط اقتصادی خوب و پررونق است، توجه عمدۀ اقتصاددان‌ها به رشد و توسعۀ بازارهاست، اما وقتی اوضاع به هم می‌ریزد، موضوعاتی مثل فقر و نابرابری به میان می‌آیند. اقتصاد در آمریکا، کتاب جدید اگنس دیتون، برندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد، و چند کتاب دیگر نشان می‌دهند که چطور مسئلۀ نابرابری از موضوعی فراموش‌شده و حاشیه‌ای در علم اقتصاد، به موضوعی جنجالی تبدیل شده است که معرکۀ آرای تازه‌ای را در میان اقتصاددانان به پا کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید