فیلم:شکست در رقابت‌های انتخاباتی به ماهیت ژنتیکِ جریان مقابل پزشکیان تبدیل شده!

🔸️پرویز امینی استاد دانشگاه: جریانی که در این انتخابات مقابل آقای پزشکیان قرار گرفت، به خودش باخت.
🔸️این جریان همیشه مشکل سیاست‌ورزی داشته است و انگار در رقابت‌های سیاسی همیشه فرمول شکست را در جیبش دارد؛ و گویا این فرمول شکست، به ماهیت ژنتیکی این جریان تبدیل شده که شکست برای‌شان یک سرنوشت محتوم باشد.
🔸️زمانی آنها می‌توانند موفق باشند که به واقعیت‌های امرسیاسی توجه کنند.

دیدگاهتان را بنویسید