فیلم:مذاکره خطرناک است نه غلط!

📌امر خطیر مذاکره

🔸️علیرضا شفاه: جهان در این سال‌ها رنگ و بوی متفاوتی گرفته است. همه چیز منادی اتفاقی بزرگ است.

🔸️علیرضا شفاه در این ویدئو می‌گوید: «مذاکره خطرناک است نه غلط!» وقتی از خطر مذاکره سخن گفته می‌شود، مهیب بودن اتفاقی را نشان می‌دهد که چه بسا بسیار خاموش رخ دهد. او در واقع لحظه‌ای را نشانه گرفته که همه چیز در منطقه عادی شده و خبری از اراده‌ای سیاسی نیست؛ وقتی اراده‌ای در جریان نباشد گویا اصلاً موجودیتی در کار نیست یا دست کم وجود چیزها با عدم آن‌ها علی السویه می‌شود. تمام ایران با انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ مواجه است با این پرسش که می‌خواهد عادی شود و به راه تنفسی که آمریکا برایش قرار می‌دهد خو بگیرد یا راه رسیدن به نظم مطلوب خودش را بجوید و بپیماید؟

🗂فیلم بخشی از اولین ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ است که توسط محفل دال برگزار شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید