قیام ۱۵ خرداد؛ سرآغاز انقلاب اسلامی ایران

۱۵ خرداد یکی از روزهای مهم تاریخ است که امام راحل آن را عزای عمومی اعلام کرد و مردم در این روز برای حمایت از رهبر با جان خود به میدان آمدند و ادامه این حمایت به پیروزی انقلاب اسلامی منجر شد.

 روز ۱۵ خرداد توسط امام راحل «خونین» نامیده شد و می‌توان گفت در این قیام خون‌های به ناحق ریخته شده، مردم را پیش از پیش آگاهتر و هوشیارتر کرد.

بذر انقلاب شکوهمند اسلامی در این روز کاشته شد و در بهمن ۵۷ به ثمر نشست و این روز به تنهایی تاریخ است تاریخی پرفراز و نشیبی که روایتگر استقامت مرجع تقلیدی وارسته و ملتی ستمدیده در مقابل طاغوت و استکبار است.

قیام ۱۵ خرداد نه یک واقعه و حادثه بلکه سر آغاز نهضت بیداری اسلامی بود نقطه آغازی که با به خاک خون کشیده شدن زن و مرد، پیر و جوان شروع شد و ‌تا بهمن ۵۷ ادامه یافت.

این جنبش ماندگار که در اعتراض به تبعید امام‌راحل بود قوت قلبی به ملت ایران و خفقان حاکم بر کشور را بی رنگ کرده و ‌رعب و ‌وحشت به جان رژیم طاغوت و حامیانش انداخت و ثابت کرد ابهت آنها پوشالی است و خون این ملت ابهت آنها را در هم خواهد شکست.

۱۵ خرداد مسیر پیروزی انقلاب را ترسیم کرد و به ملت مبارز، راه رهایی از ظلم را نشان داد، مسیری که قیام ۱۵ خرداد ترسیم کرد پیروزی انقلاب اسلامی را در میان بهت و حیرت جهانیان به ارمغان آورد انقلابی که نظیر آن هنوز متولد نشده است.

اگر این قیام خونین نبود، انقلاب اسلامی هیچوقت پیروز نمی‌شد و حضور و اعتراض مردم کفن پوش نسبت به تبعید امام راحل موجب رعب و وحشت و دلهره رژیم طاغوت شد و همین امر راه مبارزه را باز و جرات مقابله با طاغوت را مضاعف کرد.

این قیام به نام اسلام و برای اسلام بود و هدفی جز حمایت از دین اسلام و مسیر اسلام نداشت و ابعاد مختلف قیام خونین ۱۵ خرداد باید به نسل امروز بازخوانی شود تا جوانان با آن آشنا شده و بدانند امروز تفکر امام‌راحل به نسل‌های کشورهای دیگر صادر شده است.

‌بی شک قیام ۱۵ خرداد از مهمترین نقاط عطف تاریخ انقلاب اسلامی است که‌ ‌دستاوردهای زیادی برای مردم در پی داشت و یکی از مهمترین دستاوردهای‌ ‌این قیام این بود که مبارزین و انقلابیون فهمیدند باید به مبارزه و حرکتشان عمق بیشتری‌ ‌بدهند و با انسجام و تشکل قویتری پا به عرصه مبارزه بگذارند.

عده ای از جوانهای‌ ‌مذهبی و پرشور که با نهضت امام به صحنه مبارزه وارد شده بودند و خشونت چندانی از ‌رژیم ندیده بودند تصور می کردند که با همان تظاهرات و شعارها به راحتی می توانند ‌حکومت پهلوی را ساقط کرده و به پیروزی دست پیدا کنند؛ اما وقتی خشونت حکومت‌ ‌را از نزدیک لمس کردند به این واقعیت پی بردند که برای رسیدن به قله پیروزی راه‌ ‌درازی در پیش رو دارند. از اینجا بود که فکر حرکت منسجم و تشکیلاتی که در بعضی از ‌گروههای اسلامی مانند جمعیت مؤتلفه اسلامی از ابتدای نهضت وجود داشت در میان‌ ‌عده زیادی از جوانان مذهبی و انقلابی قوّت گرفت. ‌

دیدگاهتان را بنویسید