اصل تنوع مدارس بد نیست اما باید کیفیت مدارس دولتی را بالا برد / شورای عالی آموزش و پرورش؛ مسئول تصمیم‌‌گیری در مورد تنوع مدارس

یکی از مسائل آموزش و پرورش ما این است که جهت‌گیری‌ها با تغییر دولت‌ها چرخش ۱۸۰ درجه‌ای انجام می‌دهد و این پرسش که «نظر دولت سیزدهم درباره تعدد مدارس چیست؟» از اساس پرسش خوبی نیست و نتیجه آن می‌شود که شما از وزیر دولت بعد، مثلاً سؤال کنید: «نظر دولت چهاردم درباره تعدد مدارس چیست؟» خب، بدین صورت باید هر ۴ سال یا ۸ سال یک بار سیاست‌ها نسبت به تعدد مدارس تغییر کند.
پس چه باید کرد؟ پاسخ روشن است.

وی اضافه کرد: ما دارای اسناد بالادستی مانند سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هستیم که جهت‌های کلی را مشخص کرده است و مرجع سیاست‌گذاری اجرایی برای تفسیر و اجرایی‌سازی این اسناد نیز شورای عالی آموزش و پرورش است.

وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: تصمیم‌‌گیری در مواردی مانند تنوع مدارس بر عهدۀ شورای عالی آموزش و پرورش است و این سیاست‌ها نباید با تغییر دولت‌ها و تغییر وزرا تغییر کنند.

نوری خاطرنشان کرد: بنده به عنوان یکی از اعضای شورا نظر خودم را دارم که طرح خواهم کرد، اما نظر بنده یکی از نظرات قابل طرح در شورای عالی آموزش و پرورش خواهد بود.

وی همچنين گفت: زمینه سازی برای «رشد و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان بر پایه تنوع استعدادها و توانمندی های جامعه نخبگانی» موضوع بسیارمهمی است که در چشم انداز «سند راهبردی کشور در امور نخبگان» مورد توجه قرار گرفته است.

اصل تنوع مدارس، اتفاق بدی نیست!

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد:  با تعمق در فلسفه پذیـرش تفاوتهای فردی میتوان گفت که کشـف و هدایت استعدادهای متنوع فطری و پاسخگویی به نیازها، علایق و رغبت دانش آموزان در راستای مصالح و چارچوب معیارهای نظام اسلامی از جمله وظایفی هستند که باید در برنامه ریزی‌های آموزشی با دقت و حساسیت مدنظر قرار گیرند.

نوری در ادامه گفت: ماده ۴ «کلیات نظام تربیت استعدادهای برتر در آموزش و پرورش» مصوب نهصد و سی و دومین (۹۳۲) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش با توجه به همین امر، هر دو رویکرد: الف: ارائه خدمات آموزشی و پرورشی ویژه، ناظر بر تنوع بخشی به برنامه های درسی به شیوه تلفیقی (عدم جداسازی) با نگاه گسترش یابنده و حداکثری و ب: استمرار ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به دانش آموزان در مدارس استعدادهای درخشان، به شیوه تفکیکی (جداسازی) با رویکرد اصلاحی و حداقلی را مورد توجه قرار داده است. لذا میتوان گفت که اصل تنوع، اتفاق بدی نیست.

وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: اینکه با برنامه ریزی درست و هدف گذاری منطقی و تأمین و تخصیص منابع لازم، بتوانیم و بشود ابرسیستم آموزش و پرورش کشور را به درجه‌ای از توسعه و بالندگی برسانیم که قادر باشد به نحو شایسته‌تری متناسب با نیازها و اقتضائات مختلف، خدمات مربوطه را ارائه دهد، اتفاق مبارکی است.

نوري خاطرنشان کرد: چالش آنجاست که در حال حاضر بنا به دلایل روشن، در بخشی از مدارس (که اتفاقا تامین کننده خدمات به بخش اصلی مخاطبان مان هستیم) ناکارآمد عمل می‌شود و در واقع شاید صورت مساله درست، تنوع مدارس نباشد! صورت مساله‌ی درست، بحث ضرورت تلاش در مسیر ارتقاء کیفیت در مدارس دولتی است و این مهم، دربرگیرنده الزاماتی نظیر رسیدگی کافی به عناصر شکل دهنده فرآیند یاددهی-یادگیری دانش آموزان است.

برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید