پازل سپهر کشور

 واقعیت این است که دولت جدید با مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیتی انتظامی قابل ملاحظه ای که از قبل به جا مانده مواجهه است، همچنین نفس تعبیر دولت این انتظار را در همه جامعه ایجاد کرده که نواقص کمبودها و مشکلات به سرعت مرتفع شود و در عین حال تحولات دو سال اخیر در مجلس شورای اسلامی و همزمان پس از ریاست جمهوری در قوه قضاییه این ذهنیت را به جامع و جهان القا می کند که قدرت بلامعارض در جمهوری اسلامی در این رو شکل گرفته و می تواند بر همه مشکلات فائق آید از این رو باید باور کرد که:

  1. قدرت حل مشکلات علیرغم وجود موانع و چالش ها افزایش یافته است.

  2. هجمه و دشمنی برای بهم ریختن ضریب قدرت متخاصمه فعلی به شدت توسعه یافته است.

مذاکرات برجامی وین یکی از مسائل پیچیده و مهم سیاست خارجه در سپهر جمهوری اسلامی است که از سابقه و ریل گذاری بسیار منفی و غیر هوشمندانه برای ما و اما هوشمندانه برای طرف مقابل می باشد و این چالش جدی در فضای مذاکرات وین خواهد بود اما اینکه همزمان عدم تعادل در بازار پولی و مالی خصوصا ارز و ضریب افزایش آن و همچنین قیمت خودرو که بسیار بی منطق در حال تغییر است و نیز وضعیت نابهنجار و بحرانی بورس در حالی خودنمایی می کند که فشار قابل ملاحظه ای به اقشار مختلف مردم در گرانی ها آزار دهنده است.

مسائل تفرقه انگیزی مثل آنچه که در آزاد شهر اتفاق افتاد که ممکن است به بهانه دفاع از شعائر دینی باشد اما موجب تفرقه وحدت شیعه و سنی است، خود مسئله ای جدی است.

موضوع آب و نارسایی های مدیریت آن که می رود بحران های جدی تر را به عرصه سیاسی، امنیتی و اقتصادی وارد کند نیز از مسائل جدی است خصوصا در استان های اصفهان، خوزستان، یزد و چهار محال بختیاری.

عدم هوشیاری برخی از سیاستمدارن و یا نهادهای مربوطه در ایجاد مسئله و معرفی مسایل جدید که وقت آن در این شرایط نیست مثل صلاحیت ها و رد صلاحیت های شورای نگهبان افزون بر سایر موارد همگی نشان می دهد موریانه هایی در سپهر کشور خودنمایی می کنند که باید به شدت مراقبت کرد تا موجب بی ثباتی نظام، ناامیدی مردم، کم توفیقی دولت، قوه قضاییه و مجلس شورای نگردد.

شاخص های پویایی سپهر سیاسی کشور و پازل موجود نشان از تعارض جدی ارزش های والای انقلابی و اسلامی، خون های ریخته شده شهیدان جاوید، روحیه های جهادی با وضعیتی نامتناسب در روندها و جریان هاست و قاعدتا نیازمند دیدگاه ها و حرکت های نخبگی و انقلابی است.

دکتر محمودرضا امینی

برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید